Zwarte waterstof

U heeft als tankstationondernemer kennis genomen van groene, grijze en blauwe waterstof. Maar waarschijnlijk nog niet van zware waterstof. Lisanne Henneveld; “Ik las een interessant artikel via een nieuwsbrief van Alles over waterstof met als bron Goldschmidt Geochemistry en Proton Technology. Naar aanleiding hiervan leg ik u de verschillen van 4 soorten waterstof uit.

Verschil tussen groene , grijze en blauwe waterstof
De ontwikkelingen op het gebied van waterstof gaan hard. Heel hard. Er is elektriciteit nodig om via elektrolyse water te splitsen in waterstof en zuurstof. Wanneer deze elektriciteit afkomstig is uit duurzame energie, bijvoorbeeld zonne- en of windenergie, dan wordt er gesproken van groene waterstof. Wanneer er aardgas wordt gebruikt, spreekt men over grijze waterstof. Blauwe, klimaatneutrale waterstof zit tussen deze twee in. Bij blauwe waterstof wordt namelijk de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas afgevangen en opgeslagen in bijvoorbeeld lege gasvelden.

Er wordt ook wel gesproken over import waterstof. Hiermee wordt waterstof bedoeld die is verkregen uit zonne-energie, opgewekt rond de Middellandse zee. Maar er is alweer een nieuwe methode gepresenteerd om waterstof te produceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van (uitgeputte) olievelden waarin zuurstof wordt toegevoegd aan aardolie of bitumen. Kortom Zwarte Waterstof. De methode lijkt veelbelovend.

Zwarte waterstof
De aankondiging van deze nieuwe productiewijze van waterstof werd op 22 augustus gedaan tijdens de Goldschmidt Geochemistry conferentie in Barcelona. Olievelden, ook velden die zijn uitgeput, bevatten nog altijd een aanzienlijke hoeveelheid olie. De onderzoekers hebben ontdekt dat het wanneer er zuurstof in een olieveld wordt geïnjecteerd, de temperatuur van de olie en de aanwezige bitumen stijgt en dat er daarbij gassen ontstaan, waaronder waterstof. Dit waterstof kan vervolgens met behulp van speciale filters uit het gassenmengsel worden gefilterd. De overige gassen blijven onder de grond. Hierbij wordt meer dan voldoende waterstof gegenereerd om het proces gaande te houden. Wanneer het winproces is opgestart, is slechts ca. 5% van de gewonnen waterstof nodig om het proces op gang te houden.

Proton Technology is momenteel bezig om deze methodiek op commerciële wijze te gaan toepassen. De verwachting is dat de productiekosten tussen de 10 en 50 cent per kilo waterstof zullen worden. Een aanzienlijk verschil met de huidige productieprijzen voor waterstof. Kortom, het lijkt een veelbelovende techniek. Er zijn uiteraard nog wel de nodige vragen, zoals wat er gebeurt met de gassen die achterblijven in de olievelden en hoeveel energie er nodig is om het gewonnen gas vervolgens te transporteren naar de gebruikers. Maar goed, er is weer een nieuwe productievorm van waterstof. Dit noemt men dan zwarte waterstof.

Investeringen rijksoverheid in 2018
In 2018 is er door de Rijksoverheid 225 miljoen euro geïnvesteerd in energie-onderzoek en energie-innovatie. Dat lijkt misschien veel maar, daarvan is slechts 5% gegaan naar waterstof- en brandstofcellenonderzoek. Laten we hopen dat de overheid met haar ambitieuze zero-emissie beleid binnenkort dan wel meer in waterstof en brandstofcellen gaat investeren.  Meer informatie over waterstof of vraag het stappenplan voor waterstof op een tankstation aan via Lisanne Henneveld van het BETA-secretariaat via lisanne@eendrachtbv.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken