Wijzigingen coronaregels per 28 november 17.00 uur

De coronaregels zijn wederom aangescherpt. Tijdens de persconferentie leek het er nog op dat er voor tankstations niets zou veranderen. Vanuit het Ministerie van I&W hebben wij inmiddels begrepen dat er met ingang van zondag 28 november 17.00 uur wel degelijk iets wijzigt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende locaties:

 • Voor alle locaties die niet aan het hoofdwegennet liggen, geldt dat het restaurant/eet- en drinkgelegenheidsdeel onder de horecaregels valt en dus om 17:00 dicht moet. Afhaal blijft wel mogelijk. De shop mag onbeperkt openblijven, en is dus uitgezonderd van de sluitingstijden die voor andere winkels gelden.
 • De uitzondering voor verzorgingsplaatsen/wegrestaurants/tankstations die aan het hoofdwegennet liggen, blijft bestaan. Hier mag de horeca open blijven, ook na 17:00 uur en er geldt geen QR-plicht. Wel moet ook hier 1,5m afstand worden gehouden en is er een placeringsplicht.

Het ministerie heeft op 29 november 2021 naar aanleiding van vragen vanuit BETA laten weten dat er geen beperkingen zijn voor wasstraten omtrent sluitingstijden. Dit betekent dat de wasstraat open mag zijn en niet verplicht om 17:00 hoeft te sluiten.

De algemene regels die aangescherpt zijn, luiden als volgt:

 1. De sluitingstijden gaan naar 17:00 uur. Dit geldt voor de horeca, evenementen, niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening.
 2. Op al deze locaties zal aanvullend een bezoekersnorm gaan gelden. Deze is in geplaceerde setting 100% van de 1,5m capaciteit (ongeveer 1/3e van de reguliere capaciteit) en 1 op 5m2 bij doorstroom locaties. Deze locaties sluiten ook om 17:00 uur.
 3. Voor alle publieke binnenruimten geldt een mondkapjesplicht en de plicht om 1,5m afstand te houden, ook voor plekken met een coronatoegangsbewijs (CTB).
 4. Voor thuis geldt: doe een zelftest als je op bezoek gaat. Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om contacten met kinderen onder de 12 jaar te beperken.
 5. Het thuiswerkadvies wordt: ‘Werk thuis. Kan dat niet: houd op werk altijd 1,5m afstand”.
 6. Het binnenlands reisadvies gaat van “Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits” naar “Blijf zoveel mogelijk thuis”.
 7. De huidige adviezen worden aangevuld met een zelftestadvies. Dat komt te luiden: “Ga je bij anderen op bezoek, doe een zelftest”. Het thuisbezoekadvies wordt aangescherpt met: “Ontvang maximaal vier personen per dag (m.u.v. personen t/m 12 jaar) en ga bij maximaal één huishouden op bezoek”. Het zelftestadvies geldt ook voor als je bezoek ontvangt.
 8. In het onderwijs worden mondkapjes weer verplicht op de gang in basisonderwijs (voor groepen 6 t/m 8) en in het voortgezet onderwijs, ook voor het onderwijspersoneel. Leerlingen van groepen 6, 7 en 8 van de basisschool, alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en alle leraren worden geadviseerd om zich tweemaal per week preventief te zelftesten.

 

Daarom bent u BETA-lid

 • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
 • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
 • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
 • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken