Week van de veiligheid: Fraude

Overal waar gewerkt wordt, proberen sommigen zichzelf op een oneerlijke manier te bevorderen. Een greep uit de kassa, het niet afrekenen van producten of het stelen van spaarpunten: het komt helaas ook voor op het tankstation. Als ondernemer wil je je hier zo goed mogelijk tegen weren om  schade te voorkomen. Het is daarvoor belangrijk om op een aantal zaken te letten ter preventie of om direct te handelen wanneer er gefraudeerd is.

Waarschuwingsregister FAD
Om fraudegevallen te voorkomen is er voor de gehele detailhandel een frauderegister opgezet. In dit register kunnen werknemers worden opgenomen die bewezen hebben gefraudeerd. Dit register is door deelnemende werkgevers te raadplegen om op die manier te checken of iemand in het verleden heeft gefraudeerd, en om die reden is ontslagen. Indien je zelf te maken hebt gehad met een fraudegeval kun je deze tussen de 1 en 4 jaar laten inschrijven in het register. De kosten voor deelnemen komen normaal neer op ca. €1.000,00. Het gebruik van het waarschuwingsregister is voor BETA-leden volledig kosteloos. Met deelname kun je dus gratis preventief controleren op fraudeurs zodat je al bij het sollicitatieproces of in de proeftijd de rotte appels eruit kan plukken.

Ontslagprocedure
Indien je te maken hebt met een frauderende medewerker is het zaak om snel te handelen. Indien er voldoende grond is, kan het mogelijk zijn om een ontslag op staande voet te geven. In dit geval moet er vlot en consistent worden gehandeld. Indien er sprake is van fraude dien je de medewerker hier eerst mee te confronteren. In dit gesprek leg je helder uit wat de werknemer gedaan heeft en waarom dit een rede is voor ontslag, hierbij is ruimte voor bijvoorbeeld een bekentenis van de werknemer. Vervolgens bevestig je het gegeven ontslag op staande voet per brief. Pas na het ontvangen van deze brief is het ontslag daadwerkelijk gegeven. De inhoud van de brief moet gelijk zijn met de inhoud die is besproken in het confrontatiegesprek. Omdat dit een zeer precaire procedure is, is het wenselijk om je goed te laten informeren en bij te staan. Neem daarom voorafgaand aan het gesprek altijd contact op met de juristen van het BETA-secretariaat. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan zodat u dit complexe traject op een professionele en juiste manier kunt doorlopen.

Heeft u zelf te maken gehad met fraude op het tankstation? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het BETA-secretariaat via 010 – 411 1180 of mail info@beta-tankstations.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken