Waterstofworkshop mega succes

Groot was de interesse voor waterstof en de toepassingen in onze branche. Veel BETA-leden en andere geïnteresseerden hadden zich tijdig aangemeld en hadden een plaatsje in Berghem op het kartcircuit daar tijden de Shell Eco Marathon. Maar velen stonden  op de wachtlijst. Gelukkig zal BETA nog meer dagen over waterstof gaan organiseren. Want waterstof is de toekomst voor ons tankstationondernemers.

Transitie
Wij hebben ons als tankstationondernemers al decennia bezig gehouden met energietransitie. Voor ons is dat eigenlijk niets nieuws. Veel ondernemers hadden een vader die van houtverkoop op kolenverkoop overgingen en daarna op de verkoop van motorbrandstoffen. Altijd pasten we ons aan en konden we met onze tijd weer mee. Ook nu kunt u dat doen. Via transitiebrandstoffen naar energieverkoop met zero emissie. Dus snelladers en waterstof. Met name voor waterstof zijn tankstations het ideale bestaande verkoopnetwerk. Want wij hebben de ruimte, het getrainde personeel en de shop met voorzieningen voor de huidige klanten. Wij zijn dus zeer interessante klanten voor leveranciers, gemeenten en moderne automobilisten en transportbedrijven.

Presentaties
De voorzitter van de NWBA (Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie heette de 180 aanwezigen welkom. Daarna gaf Heiko Tit van Shell een presentatie over hoe een waterstof vulstation er eigenlijk uitziet. Shell doet dat voor eigen stations maar ook voor anderen. Kleine auto’s kunnen waterstof tanken met 700 bar, middelgrote en zwaardere auto’s met 350 bar.

Lisanne Henneveld sprak als vertegenwoordiger van BETA die al sinds 1990 belangenvertegenwoordiger in de tankstation-markt is en alle merken, van éénpitter tot partijen met meer dan 100 locaties, vertgenwoordigt. De achterban bestaat uit meer dan 1000 locaties met shop en bestaat uit een netwerk dat verspreid is door heel Nederland. Daarnaast werkt BETA sinds kort samen op bepaalde dossiers (zoals nieuwe energie) met de VNPI en vertegenwoordigen zij op die manier nagenoeg het hele bemande netwerk van tankstations, de helft van de gehele markt. Een ideaal netwerk om waterstof uit te rollen. Daarom adviseert BETA om de conceptbrief te downloaden van de website om aan de gemeente te sturen en te laten zien dat u als ondernemer klaar bent voor de toekomst en graag waterstof wilt gaan verkopen. Daar komen de laatste tijd veel positieve gesprekken uit voort van ondernemers met hun gemeente.

Van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat was Dirk Schaap aanwezig die de internatinale ontwikkelingen in europa schetste op het gebied van waterstof en daarna vertelde Jean Paul de poortere namens het H2-platform over de toekomsige belangrijke rol van waterstof in mobiliteit c.q. transport en goed projectmanagement om een vulstation te realiseren. Daar kunnen zij bij advsieren als platform. De sprekers van Air Liquide en de RAI vertelden meer over hun activiteiten en de ontwikkelingen in de mibiliteit waaronder de elektrificatie van auto’s, mede op waterstof.

Last but not least vertelde oud BETA-lid Paul Smits over zijn ervaringen op het gebied van waterstof als man uit de praktijk die met zijn voeten in de klei staat en met name adviseerde om een goed netwerk lokaal te bouwen van waetrstofafnemers om uiteindelijk een busniesscase te bouwen voor het oprichten van een waterstof vulstaton. Hij had vier tankstations maar verkocht er drie en gelooft sterk in de mogelijkheden van wtarestofvulstations. Een enthousiaist en gedreven ondernemer!

Toekomst
Iedereen die aanwezig was merkte hoeveel er al gebeurd is op het gebied van waterstof en wat er staat te gebeuren. Het leek tot voor kort nog zo ver weg maar 2019 is een jaar van veranderingen en voortgang, ook op het gebied van waterstof.

Voor vragen of opmerkingen bel 010 – 4-11 11 80 of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken