Waterstof komt op stoom

Wie denkt dat er niets gebeurt op het gebeid van waterstof heeft het mis. Tal van voorbereidingen gebeuren er al lokaal om straks snel en goed op te kunnen schalen. In Groningen is er al een opleiding om studenten specifiek op te leiden op het gebied van waterstof en de mogelijkheden. Veel provincies en steden ontwikkelen, mede naar aanleiding van de kabinetsvisie waterstof, ook een eigen beleid hieromtrent. Om dit eens concreet te maken hier een lijst van lokale initiatieven. Kijkt u eens rustig of u daar iets mee kunt in de toekomst als tankstationondernemer en spreek uw gemeente hierop aan.

Regionale en lokale waterstofinitiatieven

1- Hotspot A12 corridor
Het H2 consortium wil in de A12-corridor de transportsector verduurzamen door vrachtwagens op lokaal geproduceerde groene waterstof te laten rijden.

2- Hotspot H2-Innovatienetwerk Drechtsteden:
Het H2-Innovatienetwerk Drechtsteden verbindt de private met de publieke sector om een duurzaam ecosysteem te creëren voor waterstof in de Drechtsteden. Kom kijken hoe we dit praktisch doen in ons HotspotCafé en bekijk de sneak preview. #H2-Innovatienetwerk Drechtsteden.

3- Hotspot Noord-Holland
In Noord-Holland gaan we gezamenlijk, met alle partners in de gehele keten van producenten, aanbieders en afnemers van waterstof, tegelijk een stap naar voren te zetten. Opschaling is nodig om de kosten te laten dalen en waterstof concurrerend te maken. Met massa geven we duidelijk signaal naar politiek: wij willen, maar zonder hulp staan we stil.

4- Hotspot Utrecht
Er zijn al 8 waterstof initiatieven in de regio Utrecht in verschillende stadia. In Nieuwegein is gestart met een ketenproject voor de productie van groene waterstof (oplevering tankstation april 2021). Op 2 oktober zijn de eerste waterstoftractoren van Nederland in Nieuwegein in gebruik genomen. Om de inzet van waterstof in onze regio te versnellen werkt de provincie samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden aan een regionaal convenant voor waterstof in de mobiliteit. Hierbij gaat het om de ambities, de vraagaggregatie en om het faciliteren en oplossen van knelpunten.

5- Hotspot Drenthe
Drenthe ontwikkelt een provincie dekkend netwerk van vulpunten. Naast de in ontwikkeling zijnde waterstoftankstations in Pesse en Assen worden bij lokale tankstations zgn. smallscale waterstofvulpunten geplaatst. Op deze wijze wil Drenthe stapsgewijs de transitie vormgeven en versnellen. Zie hier het webinar “Waterstof in Drenthe”.

6- Hotspot Groningen:
Groningen zet in op H2 OV in bus en trein. Zero-Emissie-bus, in welke gevallen kies je voor waterstof in plaats van batterij-elektrisch?

7- Hotspot Gelderland:
Oost-Nederland kent een sterke maakindustrie voor waterstof in mobiliteit, Met onze bussen waren we eerste klant hiervoor. Om de markt nog beter op gang te brengen ontstond het project H2drive met Arnhem en provincie. Resultaten: 70 auto’s binnen 30 km én een community van chauffeurs.

Connectr Energy Innovation: bedenken, onderzoeken, testen, toepassen, geld verdienen met waterstof innovatieprogramma, shared facilities (waterstoflab) en innovatielab, samenwerking met WO/HBO/MBO, bedrijven en overheden. Zo wil Gelderland impact vergroten en innovatie versnellen.

8- Hotspot Havenbedrijf Rotterdam: Rh2ine en Hytrucks
Rh2ine is het binnenvaart project waar een prefeasibility studie loopt voor barging op H2 met 12 schepen en 3 bunkerfaciliteiten in Nederland en Duitsland voor 2024. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot opschaling naar andere regio’s en andere modaliteiten.

Hytrucks is het wegvervoer initiatief samen met Air Liquide. Hytrucks beoogt in 2025 500 trucks in Rotterdam en omgeving te hebben rijden en in 2030 1000 trucks die Rotterdam met andere havens in het buitenland verbindt. H2 tanknetwerk wordt eveneens ontwikkeld.

9- Hotspot H2-E Waste Logistics
H2-E richt zich op het mogelijk maken van het collectief vervangen van de huidige publieke vloot aan afvalinzamelvoertuigen door waterstof dominante emissievrije types. H2-E creëert hiermee het vliegwiel wat de maakindustrie en waterstof tankinfrastructuur zal stimuleren en zo richting 2030 de weg zal voorbereiden voor de private logistieke dienstverleners richting “Grid-Free” zero emissie.

Concluderend kunnen we stellen dat er veel gebeurd en nog staat te gebeuren. BETA volgt dit voor u op de voet door ook lid te zijn van het waterstofplatform en deel te nemen in diverse bijeenkomsten over waterstof. Dit alles om u ook te informeren over de toekomst van het netwerk van laadpunten en waterstof afleverpunten op stations dat nu in Nederland voorbereid en ontwikkeld wordt. Zorg dat u er bij bent als u dat wilt en kunt. Voor vragen kunt u mailen naar Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken