Waterstof in Helmond

Weleens bij het eerste waterstofvulstation van Nederland geweest? Dit station staat in Helmond. En daar was dan ook op 21 juni 2019 een waterstofmiddag georganiseerd voor geïnteresseerden. Waterstofnet en Rijkswaterstaat waren de initiatiefnemers en er was veel publiek. Met name het traject van vergunningen voor waterstof bij gemeenten door Stefan Neis was verhelderend. Het blijkt toch maar weer dat vooronderzoek en communicatie met waterstof-afnemende partijen én de gemeenten belangrijk is.

Ook het vergunningentraject en de daarbij behorende beslismomenten nemen veel tijd in beslag. Ook Jean Paul de Poorter van het Waterstofplatform, waar BETA lid van is geworden, hield een presentatie. Veel informatie over een nieuw product, namelijk waterstof voor emissieloze auto’s. We zullen wel moeten….

“Waterstof is de toekomst en die is al begonnen…“ zo zegt Noë van Hulst, waterstofgezant bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er is volgens hem een groeiende consensus dat duurzame waterstof een sleutelrol gaat spelen in de energietransitie naar duurzame energievoorziening. Waterstof is een veelzijdige energiedrager en kan een game-changer worden.

Soorten waterstof
Grijze waterstof (gemaakt door fossiele brandstoffen) is nu goedkoper, maar zal wellicht in de toekomst duurder worden doordat een toenemend aantal landen van de EU CO2-prijs vaststellen die geleidelijk zal oplopen de komende 10 jaar. Dat zal de prijs van grijze waterstof verhogen.e EU CO2-prijs vaststellen die geleidelijk zal oplopen de komende 10 jaar. Dat zal de prijs van grijze waterstof verhogen.

Blauwe waterstof (CO2 afgevangen en opgeslagen) verkleint de kloof tussen grijze en groene waterstof. De prijs ligt nu nog boven die van de grijze maar als de kosten vanCo2 emissies de komende jaren verder zullen stijgen zal dit verschil kleiner worden.

Groene waterstof is nu nog duur met als belangrijkst reden dat de benodigde elektrolysecapaciteit nu nog beperkt en kostbaar is. De meeste deskundigen verwachten echter dat de kosten in de komende jaren met ongeveer 70% zullen dalen vanwege de aanzienlijke toename van de elektrolysecapaciteit. Ook de prijs van groene stroom daalt sterk en daarom kan dat ook grote invloed hebben op de prijs van groene waterstof. En groene waterstof (via elektrolyse van water) kan in principe van overal over de wereld vandaan worden verscheept naar plaatsen die minder goed zijn uitgerust met goedkope hernieuwbare energiebronnen.

Daarnaast is nieuw beleid en stimulerende maatregelen van grote invloed op de marktontwikkelingen van waterstof. Naar verwachting zullen er de komende maanden nog veel meer beleidsmaatregelen voorgesteld worden die de totstandkoming va een duurzame waterstofmarkt in Europa gaan stimuleren. De opmars van waterstof is begonnen.

Na afloop van deze middag werd het waterstofstation uit 2011 bezocht op de automotivecampus van Helmond. Alweer verouderd qua technologie maar nog steeds indrukwekkend en toch redelijk druk bezocht door afnemers. Het loonde de moeite om er eens langs te rijden en een kijkje te nemen.

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken