Waterstof…. hoe pak ik dat nou aan??

Niets is zeker maar er zal in de toekomst wel een combinatie van elektrisch snelladen en waterstofaflevering gaan plaatsvinden op onze tankstations. Ja, het klopt…. daarvoor is nu nog géén businesscase maar de voorbereiding begint voor uw mogelijke keuze nu al. En het gaat hard met de ontwikkelingen. Daarom is het Waterstofplatform -waar BETA lid van is- nu al bezig met een zogenaamde “Versnellingsactie”. Er is nog slechts een concept van dit document maar wij vonden het toch belangrijk om dit nu al met de BETA-leden te delen. Het platform heeft 5 hoofd boodschappen.

1. Waterstof wordt een blijvertje
Elektrisch laden en waterstof zullen elkaar niet uitsluiten maar aanvullen. Vanaf 2030 zijn alle nieuw verkochte auto’s zero emissie en rond 2050 moet het complete wagenpark grotendeels uit zero emissie voertuigen bestaan. En dat is hard nodig want de gestelde doelen lijkt Nederland anders niet te gaan halen.

2. Waterstof biedt een kans
Autofabrikanten zetten nu hun waterstofauto’s af in andere landen waar meerdere waterstofstations zijn en dus is de prikkel om te investeren in waterstof in Nederland klein. Meer waterstoftankstations zijn nodig om de vicieuze cirkel te doorbreken. Bestaande tankstation-locaties zijn hier uitermate geschikt voor. ‘First movers’ kunnen nu nog gebruik maken van Europese en nationale stimuleringsregelingen. Enkele BETA-ondernemers zijn hier mee bezig en met behulp van BETA en specialisten proberen zij nu de weg naar waterstof-aflevering te ontsluiten.

3. Zoek de gemeen

Fuel Cell Vehicle and Hydrogen Station

te op
De gemeenten gaan nu hun omgevingsvisie en-plannen maken en zullen uitsluitsel moeten geven of het tanken van waterstof op de voorgestelde locatie is toegestaan. En dat kost veel tijd dus op tijd beginnen is noodzakelijk. En daarom is het belangrijk tijdig met de gemeente te gaan praten. BETA heeft hier een conceptbrief voor ontwikkeld (zie website) en het waterstofplatform heeft een stappenplan gemaakt om het gesprek aan te gaan. HIER kunt u klikken om dit plan te bekijken dat voor u als ondernemer is opgesteld.

4. Maak de locatiepuzzel compleet
Maak van de gemeente uw bondgenoot. Overleg met fleetowners voor het verzekeren van de afzet van waterstof en met autoleveranciers voor het verzekeren van waterstof-auto’s. Maak bijvoorbeeld met alle lokale relevante partijen een zakelijke clusterdeal. Gezamenlijk en in ieders belang doorbreek je zo samen de kip-ei problematiek.

5. Goed projectmanagement
Verzeker u van een goed projectmanagement en zoek goede partijen bij elkaar. BETA kan u daarbij helpen. Want een waterstofpunt realiseren met bijbehorende subsidies is geen sinecure. Het vergt veel aandacht en tijd maar u hoeft niet in uw eentje het wiel uit te vinden. Stap voor stap kunt u het waterstof pad opgaan en aflopen. De bijgaande versnellings-actie in de vorm van een gedegen stappenplan, ontwikkelt door het waterstofplatform met behulp en inbreng van BETA, is daar een goed begin voor.

Voor vragen kunt u terecht bij Tim Schoenmaker en Lisanne Henneveld van het BETA-secretariaat via 010-411 11 80 of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken