Register personeel

Interne fraude komt helaas regelmatig voor. Werknemers maken zich schuldig aan vergrijpen als diefstal, oplichting en verduistering in dienstbetrekking. Niet alleen levert dit vaak forse schade op, maar ook verpest het de werksfeer op de werkvloer. BETA biedt haar leden de mogelijkheid om deel te nemen aan dit Waarschuwingsregister.

Door deel te nemen aan dit Waarschuwingsregister van de stichting Fraude Aanpak Detailhandel kunt u in veel gevallen fraude voorkomen, zowel onder uw huidige als onder nieuw aan te nemen personeel.

Klik hier voor meer informatie en download hier het deelnameformulier.