Vraagt je werknemer om urenvermindering na een langdurig ziekteverzuim? Let op!

Informatieplicht
Na een lange periode van ziekte kan het zijn dat je medewerker minder uren wilt werken dan voorheen. Het goedkeuren van een verzoek tot urenvermindering is alleen niet altijd zonder risico’s. Als werkgever moet je namelijk een werknemer die langdurig ziek is geweest en vanwege zijn ziektebeeld om urenvermindering verzoekt, informeren over de mogelijkheid om zich gedeeltelijk ziek te melden. Doe je dit niet? Dan kan het zomaar zijn dat je een schadevergoeding aan de werknemer moet betalen vanwege het schenden van de informatieplicht. Hieronder zal aan de hand van een recente uitspraak worden uitgewerkt wat deze informatieplicht precies inhoudt.

Uitspraak rechtbank
Stel, één van je tankstation medewerkers is langdurig ziek geweest en kan nu weer grotendeels aan het werk. Wel legt de werknemer bij jou een verzoek neer om voortaan, vanwege zijn ziektebeeld, het aantal contracturen naar beneden te brengen.

Uit een uitspraak van augustus 2020 van de rechtbank Amsterdam blijkt dat je in dat geval als werkgever een informatieplicht hebt tegenover je werknemer. Volgens de rechtbank ben je in dat geval namelijk verplicht om de werknemer te wijzen op de mogelijkheid om zich deels ziek te melden. Door deze gedeeltelijke ziekmelding vindt er voor de werknemer dus geen vermindering van het oorspronkelijke salaris plaats. Door als werkgever deze mogelijkheid tot (gedeeltelijke) ziekmelding niet met je werknemer te delen, kan er sprake zijn schending van je informatieplicht.

In de uitspraak heeft er zich het volgende afgespeeld. Een werkneemster met een arbeidscontract van 30 uur in de week is langdurig ziek geraakt. Toen zij terugkeerde van haar ziekteverlof heeft zij bij haar werkgever aangegeven dat ‘haar gezondheid het nog niet toelaat om 30 uur per week te gaan werken’. Zij wilde daarom 26 uur in de week gaan werken. De werkgever heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de werkneemster en heeft de contracturen aangepast.

Als gevolg van een hoogoplopend conflict over de nieuwe invulling van haar werkzaamheden, is de werkneemster naar de rechter gestapt. Eén van de eisen van de werkneemster was dat zij wilde worden gecompenseerd voor het verlies in uren dat zij heeft ondervonden als gevolg van haar ziektebeeld.

De rechtbank oordeelde hier als volgt over: ‘Een verzoek tot urenvermindering heeft het logische gevolg dat er maandelijks minder salaris wordt betaald, een consequentie die de gemiddelde werknemer, en ook [verweerster] die tevens een juridische achtergrond heeft, kan overzien.

De situatie wordt echter anders als de werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is en onder deze omstandigheid verzoekt om urenvermindering. In een dergelijk geval dient een goed werkgever zich ervan te vergewissen of de werknemer zich bewust is van de alternatieve, financieel aanzienlijke voordelige optie, namelijk zich (gedeeltelijk) ziekmelden. In dat geval ontvangt een werknemer salaris op basis van de oorspronkelijke arbeidsomvang.’

De werkgever had in deze zaak volgens de rechter niet aan zijn informatieverplichting voldaan. Hierdoor moest de werkgever de werkneemster met terugwerkende kracht, omtrent een periode van 30 maanden, een schadevergoeding van ruim €13.000,- betalen.

Resumerend
Op het moment dat één van je tankstation medewerkers na een lang ziekteverzuim bij je komt met het verzoek om voortaan, vanwege het ziektebeeld, minder uren te gaan werken. Dan is het als werkgever verstandig om je werknemer er (het liefst schriftelijk) op te wijzen dat hij ook de mogelijkheid heeft om zich in dat geval gedeeltelijk ziek te melden. Hiermee voorkom je dat je achteraf schadeplichtig kan blijken te zijn op basis van schending van je informatieplicht.

Heeft u verdere vragen omtrent dit artikel of het arbeidsrecht? Neem contact op voor vrijblijvend advies, dit kan door te mailen naar info@beta-tankstations.nl of bel naar 010 – 411 11 80.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken