Vraag uiterlijk 1 oktober 2020 compensatie transitievergoeding aan

Sinds 1 april 2020 is het mogelijk voor werkgevers om een compensatie aan te vragen voor een transitievergoeding die hij betaalt aan een werknemer die langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is geweest. Als overbruggingsperiode is het mogelijk om voor de transitievergoedingen die u heeft betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid in de periode van 1 juli 2015 en 1 april 2020, met terugwerkende kracht een compensatie aan te vragen. Dit kan nog tót 1 oktober 2020.

Bij u bekend zijn hoogstwaarschijnlijk de regels omtrent het ziekteverzuim en de langdurige arbeidsongeschiktheid. U bent als werkgever verplicht om het loon in de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid door te betalen. Na die periode van twee jaar is het mogelijk om een vaststellingsovereenkomst aan te bieden aan de werknemer waarmee hij uit dienst zal gaan. De loondoorbetalingsplicht is namelijk opgehouden en er is geen zicht op een spoedig herstel. Een werknemer heeft ook bij zo’n beëindiging van het dienstverband recht op een transitievergoeding. Om u als werkgever tegemoet te komen kunt u hiervoor dus een compensatie aanvragen. Deze vergoeding bedraagt (een gedeelte van) het bedrag dat u aan uw werknemer als transitievergoeding heeft betaald.

Voor gelijksoortige gevallen die zich in de afgelopen vijf jaar hebben voorgedaan vóór dat deze compensatieregeling in het leven was geroepen, hebben nog tot 1 oktober 2020 om deze compensatie aan te vragen. Heeft u te maken gehad met deze situatie en heeft u nog geen beroep gedaan op deze compensatieregeling, doe dit dan vóór 1 oktober 2020 op de site van het UWV.

Heeft u vragen of opmerkingen over de compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem dan contact op met het BETA-secretariaat via 010 – 411 11 80 of mail naar steven@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken