Voorkom misgelopen premiekortingen over 2015 met het premiekortingenonderzoek van VCSW

Zijn er binnen uw organisatie in het verleden regelmatig personeelsmutaties geweest? Dan kan er mogelijk nog sprake zijn van premiekortingen. Dit is mogelijk indien een werknemer aan een aantal eisen voldoet. VCSW maakt dit voor u inzichtelijk, de werknemer die in aanmerking komt ontvangt digitaal de personeelsinventarisatie. Met gemiddeld 3 vragen is duidelijk of er recht is op premiekorting. Is er recht op premiekorting ? Dan kan de werknemer direct digitaal de machtiging ondertekenen en verzorgd VCSW de benodigde onderbouwing. Wel zo makkelijk !

Premiekortingen onderzoek kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar terug, het is dus nu nog mogelijk de premiekortingen over 2015 veilig te stellen. Voor alle medewerkers die in 2015 in dienst zijn getreden kan tot 31 december 2020  een controle en/of correctie worden uitgevoerd. Een premiekorting kan oplopen tot maximaal €7.000 per jaar en is 3 jaar lang toepasbaar.

Haal meer uit uw BETA-lidmaatschap.  Neem dus tijdig contact op met VCSW en ervaar welke besparingen op het gebied van sociale wetgeving en daaraan gerelateerde (subsidie) regelingen voor u mogelijk zijn. Neem contact op met het BETA-secretariaat via 010-411 11 80 of info@beta-tankstations.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken