Verplichte weergave prijsvergelijking energiedragers

Vanuit de Europese Unie is er de verplichting om een weergave (poster of schermafbeelding) te plaatsen op tankstations direct gelegen aan de snelweg met een prijsvergelijking van verschillende energiedragers (motorbrandstoffen) . Het doel hiervan is om biobrandstoffen te stimuleren. Deze prijsvergelijkingen moeten driemaandelijks worden geactualiseerd. Alléén de bemande tankstations direct gelegen aan de snelweg komen onder de verplichting te vallen.

Informatie
De betreffende tankstations ontvangen door RVO de relevante informatie per mail. Zij kunnen de prijsvergelijking (FPC geheten, ofwel Fuel Price Comparising) óf als poster ophangen óf via een scherm tonen. De eerdere pilot van de rijksoverheid heeft duidelijk gemaakt dat het ondoenlijk is om de poster elke drie maanden vanuit de overheid bij de tankstationondernemer te bezorgen. Tijdens de pilot boden meerdere tankstationondernemers zelf aan om de poster af te drukken. RVO adviseert dat indien men kiest voor een poster, deze door de tankstationondernemer gedrukt wordt (en eventueel verspreid).

Juni 2020
Eerder had het ministerie I&W de Europese Commissie een alternatief voorstel gedaan om te komen tot een minder belastende invoering van de prijsvergelijking langs de rijkswegen. Helaas heeft de Europese Commissie aangegeven dat Nederland met dit minder belastende voorstel niet voldoet aan de Europese verplichting. Deze verplichting stelt namelijk uitdrukkelijk dat de prijsvergelijking FPC bij een tankstation moet hangen, en dat deze driemaandelijks moeten worden geactualiseerd. De verplichting gaat per al 20 juni 2020 in. Uitstel is niet mogelijk, ook al hebben we nu te kampen met het corona-virus.

De resultaten uit de eerdere pilot zijn gebruikt om te komen tot een advies voor de invoering. Het ministerie I&W omarmt het door de branche gegeven advies en gaat starten met aanpassing van de regelgeving. Het RVO doet de uitvoering en stuurt informatie rond aan de rijkswegstations. In tussentijd informeren wij leden van BETA middels dit bericht in de Nieuwsbrief.

Mocht er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, bel dan met Lisanne Henneveld (010-41 111 80) of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl .

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken