Verbod op wegwerpplastic per 3 juli 2021

Natuurlijk heeft u als tankstationondernemer al jarenlang te maken met wegwerpplastic voor koffie of bakjes etc. Heel gewoon allemaal de laatste jaren en ook gemakkelijk en hygiënisch. Inmiddels zien we steeds vaker berichten over plastic soep in zee of andere zwerfvuil in het milieu. Niet gewenst en ook niet goed voor ons allen. Dus heeft Europa hier regels voor opgesteld die per 3 juli a.s. of later gaan gelden. Ook bij ons in Nederland. Overleg hier dus spoedig over met uw leverancier voor alternatieven. Bestaande voorraden mag u wel eerst nog opmaken.

Europees Parlement
In 2019 heeft het Europees Parlement een nieuwe regeling aangenomen waarin producten gemaakt van wegwerpplastic zoals borden, bestek, rietjes en wattenstaafjes worden verboden. 560 Europarlementariërs stemden vóór het akkoord met de lidstaten, 35 stemden tegen en er waren 28 onthoudingen. Met ruime steun is het verbod dus aangenomen en met ingang van 3 juli 2021 wordt dit verbod op wegwerpplastic van kracht.

Concreet worden de volgende plastic producten verboden binnen de EU:

  • wegwerpbestek
  • Wegwerpborden
  • rietjes
  • wattenstaafjes
  • ballonstokjes
  • Oxo-biologisch afbreekbaar plastic, bewaarbakjes en bekers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen.

Vanaf 3 juli 2021 mogen de specifieke producten met een handelsverbod niet meer op de markt worden gebracht. Bestaande voorraden mogen nog wel worden verkocht.

Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV):
Producenten gaan meebetalen aan het inzamelen van afval en het opruimen van zwerfafval en aan het nemen van bewustwordingsmaatregelen voor consumenten.

Markering:
Voorgeschreven markeringen op de verpakkingen laten zien dat er kunststof in het product zit, dat het in de afvalbak thuis hoort en dat zwerfafval negatieve effecten heeft op het milieu. 

Consumptiereductie:
Er moet een belangrijke reductie plaatsvinden van de consumptie van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor ‘on-the-go’ door bijvoorbeeld alternatieven aan te bieden voor meermalig gebruik of door het extra beprijzen van de verpakkingen.

Productvereisten:
Er moet gerecycled materiaal gebruikt worden in plastic flessen en de doppen moeten tijdens het gebruik vast blijven zitten aan de fles. 

Inzamelingsdoelstelling:
90% inzameling van de flessen t.b.v. recycling, hiervoor wordt statiegeld geïntroduceerd voor alle flessen tot 3 liter vanaf 2021. Voor vistuig geldt een inzamelingsdoelstelling van 23% v.a. 2023 en daarna elk jaar 3% meer.

Bewustwordingsmaatregelen:
Consumenten krijgen zelf ook nog informatie en handelingsperspectieven om zwerfafval en plastic soep tegen te gaan.

Bijgaande poster geeft goed weer wat daadwerkelijk in Nederland per 3 juli as verboden is en waar er sprake is van een reductieverplichting in tijd dan wel anderszins.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat via 010-411 11 80 of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl .

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken