Hoe veiligheidsbewust zijn uw medewerkers?

Veiligheidsbewustzijn is een belangrijk onderdeel van een veilige werkvloer. Het inrichten van procedures en technische maatregelen zijn vaak de eerste stappen die genomen worden, maar hoe krijg je veiligheid tussen de oren van uw medewerkers? Wat is veiligheidsbewustzijn precies is en hoe kun je incidenten voorkomen door het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te verhogen.

Veiligheidsbewustzijn houdt in dat een medewerker zich bewust is van de mogelijke risico’s van een bepaalde actie en deze signalen vervolgens om kan zetten in een alerte en bewuste reactie op deze onveilige situatie. Wil je het veiligheidsbewustzijn bij jouw medewerkers verhogen? Dan kun je op een aantal punten actie ondernemen. Deze maatregelen moeten dan wel passen bij de medewerkers en de bedrijfscultuur.

Zet de medewerker centraal: Om veiligheidsbewustzijn te verhogen dien je de medewerker centraal te zetten om draagvlak te creëren en ze te motiveren om zich er aan te houden. Wanneer medewerkers kunnen meedenken over het vergroten van veiligheid op de werkvloer dan weten ze als geen ander het beste wat wel en niet werkt. Ze zullen zich hier ook eerder aan houden en anderen er op aanspreken. Geef hier ook een centrale rol aan de aangewezen preventiemedewerker. Zo kunnen ze bijvoorbeeld met elkaar afspreken hoe ze omgaan met de OBRI, en of ze de sleutel wel twee keer omdraaien in verband met de werking van een vijf- of driepuntssluiting in het slot. Regelmatig aandacht voor veiligheid.

Regelmatig aandacht voor veiligheid: Veiligheidsbewustzijn verhoog je niet zomaar binnen een week. Alleen de Week van de Veiligheid is daarom niet genoeg om veiligheid op de kaart te zetten. Houd veiligheid in de breedste zin bespreekbaar zodat het vers in het geheugen blijft zitten. Denk aan thema maanden en speciale acties binnen jullie bedrijf. In Power UP kunnen we bijvoorbeeld ook het dashboard daar op inrichten.

Beloningen voor veilig gedrag: Veilig werken zou plezieriger gemaakt kunnen worden in plaats van alleen een van boven opgelegde verplichting. Zo creëer je een positieve associatie met veiligheid bij de medewerkers. Beloon bijvoorbeeld veilig gedrag om medewerkers te motiveren veiligheid voorop te stellen. Prijs niet alleen de medewerker die het meest verkoopt maar prijs ook de medewerker die altijd veilig werkt. Zo zorg je dat veiligheid als iets wordt gezien dat gewaardeerd wordt. Je moet andere collega’s ook kunnen aanspreken op onveilig gedrag zonder dat je als “zeurpiet” of “betweter” wordt gezien.

Het goede voorbeeld geven: Veiligheidsbewustzijn houdt enkel stand wanneer het hele team zich er aan houdt. Dat begint bij de leidinggevenden. Zij dienen ook het belang in te zien van veiligheidsbewustzijn en hier het goede voorbeeld in te geven.

Het opzetten van een veiligheidscultuur helpt om op lange termijn het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers te vergroten en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. Het creëren daarvan kost de nodige tijd en moeite. Daarnaast biedt BETA Opleidingen met het leerplatform Power UP een uitgebreid scala aan veiligheids e-learnings en hulpdocumenten. Het is goed om te zien dat hier goed gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de komende tijd steeds meer aanbod te vervangen en nieuw te ontwikkelen. Wil je er over meepraten of heb je een inhoudsdeskundige die graag zijn kennis en kunde wil delen dan horen we dat graag.

Voor nu wensen we jullie een veilige werkdag!

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken