Extra overbruggingskrediet voor ondernemers nu aan te vragen

Laatste update: 17 maart om 11:16 uur

Ondernemers kunnen vanaf maandag 16 maart al extra overbruggingskrediet krijgen of verhoging van het bedrag dat ze rood mogen staan. Deze zogenoemde BMKB-regeling zou pas eind maart ingaan, maar staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft dit vervroegd. Als u hier gebruik van wilt maken, moet u deze faciliteit aanvragen via uw bank (of andere kredietverstrekker). Neem contact met uw contactpersoon daar op, zij kunnen u helpen.

De regeling maakt deel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Naar schatting wordt er nu al direct 300 miljoen euro beschikbaar gesteld aan getroffen mkb-bedrijven. Volgens staatssecretaris Keijzer zijn de maatregelen essentieel voor kleine ondernemers die inkomsten of productie mislopen.

Hoe werkt de BMKB-regeling?
Het ministerie van EZK staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Wat houdt de verruimingsmaatregel in?
Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 2 jaar.
Naast de BMKM-regeling kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst.

Het ministerie houdt de situatie in de gaten en bekijkt steeds of extra economische maatregelen nodig zijn. ‘Het kabinet laat ondernemers niet alleen.’ Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan houden wij u daar uiteraard van op de hoogte.

Heeft u vragen, stel deze dan via ons speciale meldpunt: corona@beta-tankstations.nl

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken