Van Wob naar Woo?

U bent als ondernemer enorm afhankelijk van de gemeente voor wat betreft de juiste procedures, informatievoorziening en afhandeling van verzoeken. Namens enkele ondernemers heb ik zelf een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) gedaan bij een gemeente omdat daar dingen gebeurden die niet hoorden. Wat daaruit kwam was ongehoord.

Het grote belang van een juiste informatievoorziening en een goede informatiehuishouding van de overheid is onlangs nog eens tot uitdrukking gekomen in het rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie over de kinderopvangtoeslag. Iedereen is verontwaardigd.

In 2016 al werd het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) door de Tweede Kamer aangenomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de Wijzigingswet Woo die op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer is aangenomen. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook aanneemt en de wet vervolgens in werking treedt, zal de Woo de Wob vervangen.

De Woo heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid. De Woo kent daarom de verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Om actieve openbaarmaking te kunnen organiseren is het ook van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is. De Woo bevat daarom een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Voor u als ondernemer zou het bovenstaande eigenlijk nu al moeten gelden maar helaas is daar een wet voor nodig. Ook u kunt bij het BETA-secretariaat aankloppen als u denkt dat u er bij uw gemeente niet doorheen komt. Maar het is ook goed om te weten dat gemeenten proactief te werk moeten gaan en u moeten faciliteren. Zij zijn er voor u en niet andersom. Ook uw belang telt.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl of belt u naar 010-411 11 80.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken