Twee voorbeeldbrieven om in gesprek te gaan over liquiditeit

Laatste update: 18 maart om 11:30 uur

Naast de maatregelen op gebied van personeel, belasting en “noodkrediet” is het uiteraard ook mogelijk om met uw stakeholders in gesprek te gaan. Ook zij hebben belang bij het gezond houden van “onze sector”. Verhuurders zitten niet te wachten op leegstand en/of het nu naarstig zoeken naar andere huurders. Een verzoek om huurkorting, het verleggen van de betalingstermijn en of een deel van de te betalen huurvergoeding omzetten in een lening is niet vreemd. Ook leveranciers kan verzocht worden om een coulanceregeling. Brandstof moet in de regel snel afgerekend worden. De reden hiervan is gelegen in het feit dat de brandstof ook snel verkocht is. Nu de brandstof langer dan gebruikelijk in de tanks blijft liggen achten wij een verlenging van de betalingstermijn reëel. Aangezien de brandstofleverancier in de meeste gevallen ook een eigendomsvoorbehoud heeft bedongen totdat de brandstof is afgerekend loopt men ook geen risico.

Zie hier twee voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken:

Deel graag de reacties met ons via corona@beta-tankstations.nl. We zullen dit samen moeten oplossen. Het is een maatschappelijk belang dat tankstations open en bereikbaar blijven voor iedereen!

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken