Tankstations als inname locatie petflesjes

Op 1 juli 2021 verandert het statiegeldsysteem. Daarmee verandert er ook veel voor verkooppunten van plastic flessen (25ct) én petflesjes(15ct) frisdrank en water. In ons geval voor bemande rijkswegstations.

Verplichte inname locaties
Vanaf 1 juli 2021 zijn er meer innamelocaties van plastic flessen. Consumenten kunnen hun flessen inleveren bij:
1. bemande tankstations langs de snelweg;
2. supermarkten groter dan 200 m2;
3. bemande treinstations;
4. grotere cateringlocaties;
Valt u onder categorie 1? Dan bent u vanaf 1 juli 2021 verplicht om statiegeldflessen in te nemen. De kosten die u daarvoor maakt worden vergoed. In totaal zijn er zo’n 12.000 verplichte innamepunten.

Vrijwillige innamepunten
Overige verkooppunten van plastic flessen kunnen ervoor kiezen om vrijwillig petflessen en plastic flessen in te zamelen met statiegeld retour óf in een donatiebak. In totaal gaat het om 61.000 mogelijke locaties. Denk aan sportverenigingen, pretparken en horecabedrijven maar ook tankstations in het gehele land. Kiest u voor inzameling, dan kunt u geholpen worden door Statiegeld Nederland. We kunnen innamebakken leveren en de retourlogistiek faciliteren. Neem gerust contact op.

Inname: handmatig of machinaal
Als innamepunt bepaalt u zelf op welke manier u de flessen inneemt. U kunt daarbij kijken naar het verwachte volume en de beschikbare ruimte. U kunt kiezen voor:
• handmatig: de fles wordt bij de kassa gescand en de klant krijgt statiegeld retour;
• met een Reverse Vending Machine (RVM);
• via een Reverse Vending Machine (RVM) met compactor.

Nieuwe vereisten Reverse Vending Machine (RVM)
Voor het nieuwe systeem zal uw huidige Reverse Vending Machine waarschijnlijk aangepast moeten worden. De RVM heeft een barcode reader en internetverbinding nodig. Aanvullend kunt u een compacteerder en opvoerband aanschaffen. Check de vereisten vanaf 1 juli 2021

Verwerkingsmogelijkheden na inname
Na het tellen moet een fles gecompacteerd worden of in ieder geval onbruikbaar gemaakt worden om te retourneren. De stap tellen en compacteren kan op verschillende plekken in de afvoerstroom plaatsvinden. Het telmoment waarna gecompacteerd wordt is ook het registratiemoment van de retour gekomen fles. Het compacteren op locatie heeft een aantal voordelen:
• Minder volume, en daarmee ook minder transportkosten;
• Hogere vergoeding;
• Minder fraudegevoelig omdat flessen niet nogmaals gescand kunnen worden.
Neem voor meer informatie contact op via info@statiegeldnederland.nl.

Nieuwe EAN-codes in administratie
Alle kleine en grote flessen krijgen een nieuwe EAN-code. U zult ervoor moeten zorgen dat die worden verwerkt in uw kassasysteem. En er zijn méér administratieve en financiële aanpassingen:
• Statiegeld Nederland zal een lijst bijhouden met barcodes van alle statiegeldflessen en -flesjes. Nu houdt SRN nog de lijst bij van grote statiegeldflessen;
• Statiegeld Nederland stuurt deze lijst periodiek naar de RVM-leverancier, die de lijst uploadt naar de RVM’s en telmachines op DC’s (en elders);
• Leveranciers registreren hun barcodes bij Statiegeld Nederland, en leveren daarnaast op de gebruikelijke manier informatie aan bij hun afnemers, zodat ze die kunnen verwerken in hun systemen (zoals dat nu ook gebeurt);
Producenten zullen gevraagd worden vóór 1 maart hun gegevens aan te leveren. De RVM’s worden in de tweede helft van mei voorzien van de gegevens.

Andere aanpassingen in uw organisatie
Door het nieuwe systeem zal de stroom plastic flessen méér dan verdubbelen. U heeft waarschijnlijk extra magazijnruimte nodig om alle flessen kwijt te kunnen. Ook moet u rekening houden met extra personeel om de stroom flessen te verwerken.

Veranderingen in heffingen en vergoedingen
Het heffen van statiegeld op grote en kleine kunststof flessen voor frisdranken en waters wordt wettelijk verplicht.
Organisaties die verplicht moeten gaan innemen, ontvangen een handling fee. Dat is een vastgestelde vergoeding per ingenomen fles om de kosten voor inname te compenseren. De hoogte van de vergoeding hangt af van de verwerking. Vrijwillige innamelocaties ontvangen alleen een vergoeding als ze innemen met een RVM.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisanne Henneveld van het secretariaat via lisanne@eendrachtbv.nl of 010-41 111 80.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken