Tankstations als inname locatie petflesjes

Vanaf 1 juli 2021 moeten ook op tankstations kleine plastic flesjes met statiegeld ingeleverd kunnen worden. Soms door verplichte en soms vrijwillige deelname van het tankstation. Lees hierna hoe dat nu precies zit. Een grote publieke campagne met informatie vanuit Statiegeld Nederland gaat binnenkort van start.

Zwerfafval
In april 2020 besloot staatssecretaris Stientje van Veldhoven (ministerie van I&W) om statiegeld op kleine flesjes in te voeren, met als ingangsdatum 1 juli 2021. Het besluit heeft als doel om waardevol plastic gescheiden in te zamelen, zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe flessen. Daarnaast vermindert de maatregel naar verwachting het zwerfafval. De wettelijke doelstelling is dat in januari 2022 90% van de plastic flessen gescheiden wordt ingezameld. Blikjes komen later pas aan de beurt.

Verplichte innamelocatie
Vanaf 1 juli 2021 zijn er meer innamelocaties van plastic flessen. Consumenten kunnen hun flessen inleveren bij:

 • supermarkten groter dan 200 m2
 • bemande treinstations
 • bemande tankstations langs de snelweg
 • grotere cateringlocaties (meer dan 50.000 flesjes per jaar)

als u in de 3e categorie valt bent u vanaf 1 juli 2021 verplicht om statiegeldflessen in te nemen. De kosten die u daarvoor maakt worden vergoed. In totaal zijn er zo’n 12.000 verplichte innamepunten.

Vrijwillige innamepunten
Andere verkooppunten van plastic flessen kunnen ervoor kiezen om vrijwillig plastic flessen in te zamelen. Vrijwillige innamepunten als tankstations kunnen een bak aanschaffen via de site van Statiegeld Nederland of bij een winkel naar keuze. Via Statiegeld Nederland wordt er digitaal marketingmateriaal ter beschikking gesteld om uniform richting consument te communiceren. Een vrijwillig innamepunt mag € 0,15/€0,25 retour geven aan de consument, maar is daartoe niet verplicht. De statiegeldopbrengst kan aan een erkend goed doel (zie CBF.nl) naar keuze worden overgemaakt. Dat doel wordt opgegeven bij de registratie. Statiegeld Nederland maakt, op basis van de ontvangen statiegeldflessen, de opbrengst direct over naar het gekozen doel.

Via de website van Statiegeld Nederland vindt u een factsheet met meer specifieke informatie voor vrijwillige innamepunten.

Inname: handmatig of machinaal
Als innamepunt bepaalt u zelf op welke manier u de flessen inneemt. U kunt daarbij kijken naar het verwachte volume en de beschikbare ruimte. U kunt kiezen voor:

 • handmatig: de fles wordt bij de kassa gescand en de klant krijgt statiegeld retour;
 • met een Reverse Vending Machine (RVM);
 • via een Reverse Vending Machine (RVM) met compactor.

Voor het afvoeren van de flessen komen bags ter beschikking, inclusief sluitingen, via Statiegeld Nederland. De grossier levert de bags & sluitingen op afroep naar het Innamepunten. De bags zijn van dik plastic en worden gerecycled na gebruik. Er zijn nu big bags (800 liter/ 630 kleine of 230 grote flessen) en small bags (240 liter / 200 kleine of 70 grote flessen). Waarschijnlijk komt er nog een extra formaat zak mini bags bij (120 liter / 100 kleine of 35 grote flessen). In de zakken mogen de kleine en grote flessen bij elkaar ingezameld worden.

Labels
Per zak wordt er een statiegeldvergoeding van € 1 gevraagd. Deze wordt verrekend op de creditfactuur na retour van de zak met flessen. De labels voor op de sluitingen worden aangeleverd door Statiegeld Nederland. Op basis van dit label blijft in de gehele keten bekend van welk innamepunt de zak komt en dus hoeveel er uiteindelijk vergoed wordt. Labels worden automatisch aangevuld door Statiegeld Nederland op basis van het verbruik bij het innamepunt.

Nieuwe EAN-codes
Alle kleine en grote flessen krijgen een nieuwe EAN-code. U zult ervoor moeten zorgen dat die worden verwerkt in uw kassasysteem.

Andere aanpassingen in uw organisatie
Door het nieuwe systeem zal de stroom plastic flessen méér dan verdubbelen. U heeft waarschijnlijk extra magazijnruimte nodig om alle flessen kwijt te kunnen. Ook moet u rekening houden met extra personeel om de stroom flessen te verwerken.

Veranderingen in heffingen en vergoedingen
Het heffen van statiegeld op grote én kleine kunststof flessen voor frisdranken en waters wordt wettelijk verplicht. De huidige regeling voor grote flessen komt te vervallen. Tankstations langs rijkswegen die verplicht moeten gaan innemen, ontvangen een handling fee. Dat is een vastgestelde vergoeding per ingenomen fles om de kosten voor inname te compenseren. De hoogte van de vergoeding hangt af van de verwerking. Vrijwillige innamelocaties ontvangen alleen een vergoeding als ze innemen met een RVM.

Campagne Materialen
Statiegeld Nederland heeft campagnemateriaal ontwikkeld om bekendheid te genereren voor het nieuwe statiegeldsysteem. Je kunt dit materiaal gratis downloaden en aanpassen qua formaat.  Het is voor de herkenbaarheid belangrijk dat alle producenten en innamepunten dezelfde boodschap uitdragen. Op deze wijze creëren we eenduidigheid naar de consument.

Aanmelden
Vanaf 1 april kunnen innamepunten zich aanmelden via de website. Huidige SRN(Stichting Retourverpakking Nederland)-klanten krijgen binnenkort een e-mail met de vraag of Statiegeld Nederland de klantgegevens automatisch mag overnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisanne Henneveld van het secretariaat via lisanne@eendrachtbv.nl of 010-41 111 80.

Daarom bent u BETA-lid

 • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
 • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
 • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
 • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken