Tankstations zijn vitale sector

Laatste update: 17 maart om 10:53 uur

De komende drie weken gaan kinderopvang en scholen dicht, behalve voor kinderen van ouders die in “vitale beroepen of sectoren” werken. Zij worden nog wel opgevangen. Tankstations vallen hier ook onder, zoals wij het tot nu toe begrijpen via het ministerie. In de praktijk is er discussie op kinderdagverblijven en scholen of dit inderdaad het geval is. Wij hebben daarom verzocht tankstations expliciet toe te voegen aan de lijst, zodat er geen twijfel meer kan bestaan of wij onder de “vitale processen” vallen.

Bepaalde processen zijn zo belangrijk voor de samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige ontwrichting kan leiden. In Nederland zijn zo’n honderd sectoren aangemerkt als ‘vitaal’. Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel vallen onder de lijst van cruciale beroepsgroepen. Olievoorziening wordt aangemerkt als een sector met een vitaal proces. Het blijven exploiteren van tankstations van cruciaal belang om de samenleving draaiende te houden. Tankstationsmedewerkers vallen daarom in de categorie van vitale beroepen.

Heeft u vragen, stel deze dan via ons speciale meldpunt: corona@beta-tankstations.nl

 

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken