Succesvolle digitale meeting BETA Wassen, komt u naar de volgende?

Op 6 augustus 2020 heeft er een digitale meeting plaatsgevonden voor ondernemers van BETA Wassen. In een kleine samenstelling, onder andere door de vakantieperiode, zijn carwashhouders, truckwash ondernemers en andere wasondernemers digitaal samengekomen. Onder leiding van bestuursleden Klaus Broersma (Truckwash Group) en Mattijs Jongeneel (Jongeneel Tankstations) kwamen de aanwezigen aan het woord om te vertellen hoe het in hun bedrijf gaat en hoe zij de eerste maanden van de Coronacrisis hebben doorgemaakt.

Naast deze waardevolle uitwisseling van verhalen en situaties was er de mogelijkheid om vragen te stellen m.b.t. arbeidsrecht en corona  aan het secretariaat van BETA Wassen. Uit de meeting kwam ook naar voren dat er een behoefte bestaat onder wasondernemers voor meer informatie over specifieke onderwerpen. Er is met elkaar afgesproken om bijeenkomsten te organiseren, zowel digitaal als fysiek (indien mogelijk i.v.m. corona). Deze bijeenkomsten kunnen informatief zijn maar kunnen ook dienen als ontmoetingsplek voor ondernemers onderling, om net als deze meeting de stand van zaken met elkaar te bespreken.

Het BETA Wassen-secretariaat gaf daarnaast ook een korte uitleg over de ‘Energie beperkende Maatregelen’ die als gevolg van de nieuwe omgevingswet ook voor wasondernemers. Hier zal op verzoek van de aanwezigen binnenkort meer informatie over volgen, zodat iedereen op de hoogte is. Kan u niet wachten op deze informatie en heeft u een dringende vraag over de nieuwe omgevingswetgeving? Neem dan contact op met het secretariaat via steven@eendrachtbv.nl.

Tot slot is er afgesproken om in november een nieuwe meeting te organiseren om de stand van zaken op dat moment te bespreken. Deze samenkomst zal naar alle waarschijnlijkheid weer digitaal plaatsvinden. Te zijner tijd zal u via de bekende kanalen meer informatie ontvangen. Heeft u vragen over de digitale meeting van BETA Wassen of wilt u reageren, neem dan contact op met het BETA Wassen-secretariaat via 010-411 11 80 of stuur een mail naar steven@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken