Nieuwe subsidiemogelijkheden voor waterstof beperkt

Minister Eric Wiebes van EZK heeft zijn plannen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) subsidie bekendgemaakt. Door enkele BETA-leden wordt daar naar uitgekeken omdat zij wensen te investeren in hun station en dan met name in waterstof. De 5 miljard euro die dit jaar aan subsidie beschikt wordt, zal helaas geen serieuze kans bieden aan waterstof geproduceerd uit groene elektriciteit (“groene waterstof”). Voor de ondernemers met serieuze investeringsplannen in waterstofelektrolyse is dit een teleurstelling. Het H2-Platform, waar BETA lid van is,  heeft hiervoor goede suggesties aangedragen die helaas niet zijn opgevolgd. Het Platform hoopt dat volgende rondes voor de SDE++ wel een subsidie voor groene waterstof zullen bieden.

Groene waterstof
De gepresenteerde SDE++ subsidieregeling biedt de mogelijkheid om de productie van groene waterstof te subsidiëren. Maar de door het PBL gehanteerde rekenmethode staat slechts 2.000 draaiuren per jaar toe. Dat betekent dat elektrolysers en andere installaties de overige 6.600 uur per jaar stil moeten staan. Dat maakt de productie daarom veel te duur. De aangekondigde subsidieregeling kent een rangorde op basis van kosteneffectiviteit en zet deze techniek daarom achteraan in de rij. De kans dat een waterstof elektrolyse project gesubsidieerd wordt is dus klein. De keuze voor maximaal 2.000 uur komt overeen met het geraamd aantal uren in 2030 dat álle Nederlandse elektriciteit “groen” is.

Uiteraard is het mogelijk ook buiten die 2.000 uur zon- en windstroom af te nemen. Er bestaan commerciële en contractuele mogelijkheden om 8.000 uur groene stroom af te nemen. Windmolens op zee draaien immers wel 90% van de tijd. Met zon erbij is het mogelijk om nagenoeg permanent “groene” waterstof te produceren. Echter, het ministerie laat in de rekenegels voor het PBL geen optie toe om groene elektriciteit direct te koppelen aan waterstof productie. Volgens BETA een gemiste kans. In de consulatie afgelopen zomer gaf het H2-Platform reeds aanbevelingen aan het ministerie over groene waterstof. Het H2 Platform hoopt dat in ieder geval voor de volgende ronde deze aanbevelingen worden gevolgd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl of bel 010-41 111 80.

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken