Subsidie op waterstof? Meld u aan voor gezamenlijk project via BETA

Klimaatneutraal geproduceerde waterstof helpt CO2-uitstoot te verminderen. Heeft u plannen om daarin te investeren? Dan krijgt u mogelijk steun vanuit het Europese project IPCEI waterstof. Lisanne Henneveld: “Europese subsidies zijn heel interessant en de moeite waard. Meld u zich ook vooral met een e-mail bij ons secretariaat via lisanne@eendrachtbv.nl We kennen specialisten die u kunnen helpen bij het aanvragen en begeleiden van trajecten en willen als BETA daarnaast graag faciliteren, begeleiden en krachten bundelen. Bent u dus al maanden van plan waterstof ooit te gaan verkopen op uw station? Europese subsidies, gecombineerd met nationale Nederlandse subsidies? Dit is een kans! Misschien uw kans?

Interessepeiling

De mogelijke subsidie is bedoeld voor de kosten van de hardware, bijvoorbeeld van een nieuwe installatie. Nederland en enkele andere lidstaten inventariseren of de markt voldoende belangstelling heeft. Pas bij voldoende belangstelling en budget leidt de IPCEI (Important Projects of Common European Interest) tot een subsidieregeling. Projecten krijgen dan vanaf eind 2021 de te verwachten ondersteuning.

Waterstof van Europees belang
De Europese Commissie vindt grootschalig, klimaatneutraal geproduceerde waterstof van algemeen, Europees belang. Voor de gewenste opschaling zijn grote investeringen nodig. Met de IPCEI wil de Commissie investeringsprojecten uit diverse EU-lidstaten stimuleren. Het is de bedoeling dat projecten uit verschillende Europese lidstaten samen één geïntegreerd IPCEI-project vormen.

Projectplan voor klimaatneutrale waterstof
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat roept geïnteresseerden op hun belangstelling te tonen. U doet dit door uw projectplan en verwachte investeringen aan te melden. Het gaat om investeringen in opwek, gebruik, opslag, transport en/of import van klimaatneutrale waterstof. U draagt daarmee bij aan de opschaling van klimaatneutrale waterstof in Europees verband. Bij voorkeur werkt u hierin al samen met meerdere ondernemingen in Europese lidstaten.

Registreer vóór 22 september
Heeft u belangstelling voor de IPCEI waterstof? Dan is het belangrijk dat u dit vóór 22 september 2020 17:00 uur kenbaar maakt. Doet u dat later? Dan wordt het moeilijker om deel te nemen aan het geïntegreerde Europese project. Tegelijkertijd verplicht u zich nergens toe. Ook het ministerie gaat met deze oproep geen commitment aan. U toont uw interesse door uw gegevens, projectplan en financiering, zoals een voorlopige begroting, door te geven. U vult formulieren in en stuurt ze naar RVO.

Informatiebijeenkomst en matchmaking
Op 21 en 28 augustus organiseert RVO een informatiebijeenkomst over de IPCEI waterstof. 21 augustus is al volgeboekt dus haast is geboden. Meld u hiervoor aan via Webinar Belangstellingsregistratie IPCEI Waterstof. Na het indienen van uw plan volgt in oktober mogelijk een matchmaking event. Daarin kunt u met Europese ondernemingen mogelijkheden verkennen voor een geïntegreerd, nog kansrijker project. Informatie over dit event wordt later bekendgemaakt.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken