Statiegeld op blikjes in 2023

U merkt als tankstationondernemer vast al dat statiegeld op plastic flessen, groot en klein, is ingevoerd. Sommige stations moeten verplicht meedoen (aan Rijkswegen), sommigen doen vrijwillig mee. Per 2023 wordt ook statiegeld op blikjes ingevoerd. Dat meldde staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. Zij hakte de knoop vervroegd door omdat het aantal blikjes in het milieu niet afneemt maar zelfs toeneemt. Hoe en voor wie dat verplicht wordt en hoe vrijwillige deelname kan, zal nog nader bepaald.

Voorbereidingstijd
Overeenkomstig de wens van ook de Tweede Kamer zal het besluit voor statiegeld op blik eind 2022 van kracht worden. Dit geeft de branche ook de benodigde voorbereidingstijd. Per blikje wordt straks 15 eurocent statiegeld gerekend. Net als voor kleine plastic flesjes. Het doel van de maatregel is de circa 2 miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan in te zamelen en te recyclen in plaats van dat deze in ons milieu belanden. Deze wens komt vooral ook van gemeenten die worstelen met het probleem van zwerfvuil.
Van Veldhoven stelde dat zo’n 150 miljoen blikjes die jaarlijks in het milieu belanden, ongeveer 25 olympische zwembaden vol, horen daar niet bij. Dieren verwonden zich er ook nog eens aan. Met statiegeld op blikjes hoopt ze dat dat straks verleden tijd zal zijn.

150 miljoen blikjes in het milieu
Op verzoek van de Tweede Kamer is vorig jaar richting producenten aangegeven dat het aantal blikjes in het milieu met minimaal 70% moest afnemen in de loop van 2021 ten opzichte van het gemiddelde van 2016/2017 en er anders statiegeld zou worden ingevoerd. De wetgeving hiervoor werd echter gelijktijdig voorbereid en is in oktober 2020 goedgekeurd door de ministerraad. Nu blijkt uit recente cijfers over het jaar 2020 dat voor de tweede keer op rij het aantal blikjes helemaal niet is afgenomen en zelfs met 27% is toegenomen. De trend is dus niet minder maar méér blikjes in het milieu. Dat maakt de afgesproken daling onhaalbaar en werd statiegeld op blikjes de automatische vervolgstap voor de overheid. Door dit besluit nu te nemen, krijgt de branche duidelijkheid en de noodzakelijke voorbereidingstijd voor de invoering van statiegeld op blik.

Kleine bedrijven en horeca vrijgesteld
Waar je straks je blikje kan inleveren, wordt nog nader uitgewerkt. Net als bij flesjes is het aan producenten en supermarkten die blikjes op de markt zetten dit systeem vorm te geven. De overheid stelt wel een aantal randvoorwaarden. Zo heeft Van Veldhoven bepaald dat net als bij statiegeld op kleine plastic flesjes de horeca en kleinere verkopers worden ontzien. Dat betekent dat zij vrijgesteld zijn van de inname van blikjes, en de producenten van blikjes de kosten dragen van het statiegeldsysteem. BETA zal zich blijven inzetten dat dat geldt voor tankstations.

Minder zwerfafval
In april 2020 besloot Van Veldhoven al statiegeld op plastic flesjes in te voeren voor minder zwerfafval. Vanaf deze zomer, 1 juli 2021, kan je de kleine plastic flesjes inleveren tegen 15 eurocent statiegeld. Zij beslechtte met deze besluiten een 20 jaar lange politieke discussie tussen de voor – en tegenstanders van statiegeld. Zij meent dat linksom of rechtsom het aantal blikjes en flesjes in het zwerfafval drastisch moet verminderen. De meest effectieve manier om zwerfafval tegen te gaan is überhaupt voorkomen dat mensen hun afval in het milieu gooien. Statiegeld blijkt daarvoor het juiste middel. Nederland sluit zich met statiegeld op blik aan bij onder andere Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken.

We houden u op de hoogte van verder nieuws hierover. Voor vragen kunt u terecht bij Lisanne Henneveld via het secretariaat of lisanne@eendrachtbv.nl .

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken