Statiegeld op blikjes een feit

Naast het statiegeld op petflesjes dat binnenkort van kracht wordt, kunt u eind volgend jaar (2022) al rekening gaan houden met statiegeld op blikjes. Dat is besloten. BETA zal ervoor zorgdragen om u ook hierover goed te informeren en te zorgen dat er een vergelijkbare regeling komt als nu met kleine pet-flesjes. In pricipe zou dat betekenen dat dit alleen verplicht wordt voor tankstations langs Rijkswegen met shop.

Recyclen
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven hakte de knoop vervroegd door omdat het aantal blikjes in het milieu niet afneemt maar toeneemt. De Tweede Kamer wilde dat het besluit voor statiegeld op blik eind 2022 van kracht wordt. Dit geeft de ondernemers ook de benodigde voorbereidingstijd. Per blikje wordt straks 15 eurocent statiegeld gerekend en wordt hiermee gelijkgetrokken met kleine plastic flesjes. Het doel van de maatregel is de ongeveer 2 miljard blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan in te zamelen en te recyclen in plaats van dat deze in ons milieu belanden.

150 miljoen blikjes in het milieu
De staatsecretaris heeft vorig jaar, op verzoek van de Tweede Kamer, richting producenten aangegeven dat het aantal blikjes in het milieu met minimaal 70% moest afnemen in de loop van 2021 ten opzichte van het gemiddelde van 2016/2017 en er anders statiegeld zou worden ingevoerd. De wetgeving hiervoor werd gelijktijdig voorbereid. Nu blijkt uit recente cijfers over het jaar 2020 dat voor de tweede keer op rij het aantal blikjes helemaal niet is afgenomen, en zelfs met 27% is toegenomen. De trend is dus niet minder maar meer blikjes in het milieu. Dat maakt de afgesproken daling onhaalbaar en statiegeld op blikjes de automatische vervolgstap. Door dit besluit nu te nemen, krijgt de ondernemer duidelijkheid en de noodzakelijke voorbereidingstijd voor de invoering van statiegeld op blik

Kleine bedrijven en horeca vrijgesteld
Waar je straks je blikje kan inleveren, wordt nog nader uitgewerkt. Net als bij flesjes is het aan producenten en supermarkten die blikjes op de markt zetten dit systeem vorm te geven. De overheid stelt wel een aantal randvoorwaarden. Zo heeft de staatssecretaris bepaald dat net als bij statiegeld op kleine plastic flesjes kleine tankstations worden ontzien. Dat betekent dat zij vrijgesteld zijn van de inname van blikjes, en de producenten van blikjes de kosten dragen van het statiegeldsysteem. Tankstations met shop langs Rijkswegen zullen wel verplicht moeten gaan innemen.

Minder zwerfafval
In april 2020 besloot de staatssecretaris al statiegeld op plastic flesjes in te voeren voor minder zwerfafval. Vanaf deze zomer, 1 juli 2021, kan je de kleine plastic flesjes inleveren tegen 15 eurocent statiegeld. Van Veldhoven beslecht met deze besluiten een 20 jaar lange politieke discussie tussen de voor – en tegenstanders van statiegeld.

Voor vragen of informatie kunt u mailen naar Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl of naar 010-41 111 80.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega‚Äôs
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken