Statiegeld en inzameling kleine plastic flesjes langs Rijkswegtankstations

Alléén bij grote tankstations langs Rijkswegen komt er een inzamelingsplicht voor kleine plastic flesjes waar 15 eurocent aan statiegeld op geheven gaat worden. BETA was betrokken bij overleg over deze dreigende inzamelingplicht met statiegeld van kleine plastic flesjes. BETA heeft met succes betoogd dat er bij tankstations, en zeker kleinere, zo weinig ruimte is dat zij geen ruimte hebben voor een dergelijke inzameling of opslag. Daarbij heeft het personeel daar, vanwege leeftijdchecks, vrijgeven LPG, tijdsdruk etc., geen tijd voor inzameling tijdens het afrekenen. Gelukkig heeft de Staatssecretaris dat begrepen.

Bestrijding van de plastic soep
Plastic hoort niet in het milieu thuis en daarom is het overheidsbeleid erop gericht om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de plastic soep. Zo is onder meer als doel gesteld om een verregaande vermindering van het aantal kleine plastic flessen in het zwerfafval te bereiken. Via doorlopende monitoring wordt het aantal flesjes in het zwerfafval door Rijkswaterstaat gemonitord.
Parallel aan de zwerfafvalaanpak van het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten, is er wetgeving voorbereid om statiegeld te kunnen introduceren als er te weinig voortgang zou worden geboekt.  Op basis van de monitoringsrapportage is men tot de conclusie gekomen dat er veel te weinig voortgang is geboekt met het verminderen van het aantal plastic flesjes in het zwerfafval. Daarom is er besloten om statiegeld op kleine plastic flessen in te voeren.

Aanpak plastic flesjes

Dat betekent dat 15 eurocent statiegeld vanaf 1 juli 2021 zal worden geheven op plastic flessen kleiner dan 1 liter en (net als nu al het geval is) 25 eurocent op plastic flessen van 1 t/m 3 liter. Consumenten kunnen vanaf 1 juli 2021 hun kleine plastic flessen naast de huidige inzamelpunten bij supermarkten, ook op treinstations met bemande verkooppunten, bij grote cateraars en bij grote tankstations langs de snelweg inleveren.
Het (verpakkend) bedrijfsleven heeft een uitvoeringsorganisatie opgericht die het statiegeldsysteem operationeel zal inrichten, zodat er tijdig kan worden beschikt over een systeem voor een effectieve en efficiënte inzameling van plastic flessen. De Staatssecretaris zal dit systeem algemeen verbindend verklaren ten behoeve van de collectieve organisatie en uitvoering ervan.
Naast de introductie van statiegeld heeft de Staatssecretaris ook een 90% norm voor gescheiden inzameling van plastic flessen vastgelegd in de regelgeving. Deze norm treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Aanpak van blikjes
Ook blikjes horen niet in het milieu thuis. Er komt een aanpak waarin een vergelijkbaar tweesporenbeleid wordt voorgestaan zoals dat voor de kleine plastic flessen is gevolgd. Doel is een reductie van 70 tot 90% minder blikjes in het zwerfafval, alsmede 90% gescheiden inzameling van blikjes te realiseren in het najaar 2021. Rijkswaterstaat (RWS) zal de monitoring van blikjes in het zwerfafval voortzetten en daarover halfjaarlijks rapporteren. Indien in het najaar 2021 blijkt dat deze doelen niet worden gehaald, wordt in 2022 óók statiegeld op blikjes ingevoerd.

Handhaving zwerfafval
Gemeenten zijn in hun gebied verantwoordelijk voor de handhaving. Op het niet op de juiste wijze aanbieden van huishoudelijk afval en het veroorzaken van zwerfafval staat een standaard boete van 140 euro. In sommige gemeenten zijn bestuurlijke boetes ingevoerd. Het is aan gemeenten om te bepalen hoeveel capaciteit zij inzetten op het handhaven van zwerfafval.
De jaarlijkse gemeentelijke enquête van Nederland Schoon laat zien dat van de 210 bevraagde gemeenten 120 gemeenten actief inzetten op het handhaven van zwerfafval. Daarbij zetten grotere gemeenten vaker in op handhaving. De G4 en een aantal andere gemeenten hebben zelfs recent hun inzet op de handhaving van zwerfafval verhoogd.
Uiteindelijk is het aan het lokale bestuur hoe zij invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor het verwijderen van zwerfafval en het voorkomen ervan. Met de introductie van het statiegeldsysteem op kleine plastic flessen en de andere genoemde maatregelen wordt een belangrijke bijdrage beoogd aan de vermindering van zwerfafval in onze leefomgeving.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, belt u dan gerust met Lisanne Henneveld van het secretariaat (010-41 11 180) of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken