Snelladen: Zorg dat uw tankstation benoemd wordt in uw gemeente!

U leest ongetwijfeld ook allemaal dat de overheid juist deze Coronatijd aangrijpt om de energietransitie te versnellen. Ze moet wel, want Europa heeft doelen gesteld en die moet ook Nederland gaan halen. In het voorjaar heeft BETA samen met VNPI het rapport Tankstations in energietransitie gepresenteerd tijdens de eerste Nationale Retail Outlook voor tankstations in Den Haag. Een prachtig rapport wat zeker de moeite van het lezen waard is!

Dat versnellingsproces zal best nog heel moeilijk zijn en dus wordt er hard getrokken aan de laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. Maar het is nu dus ook belangrijk om uw tankstation bij uw gemeente in de kijker te spelen en te stellen dat u lokaal ook in de energietransitie een rol wil spelen. U heeft daar tenslotte de beste locatie voor en alleen maar kleine laadpalen is niet genoeg. Snelladers zijn nodig en daar heeft u de broodnodige ruimte en bijbehorende voorzieningen voor. Veel gemeente denken echter helaas totaal niet aan tankstations als onmisbare schakel in de transitie. Wijs er daar dan ook elke keer weer op.

Handreiking voor gemeenten
De komende jaren groeit de laadinfrastructuur in Nederland sterk. Handreiking Visie en Beleid en Handreiking Snelladen helpt gemeenten bij het versnellen van de besluitvorming en dus de uitrol van deze nieuwe laadpalen in hun gebied. En hoe mooi is het dat wij in die laatste handreiking genoemd worden als tankstations, zie pagina 12! Maak daar gebruik van en verwijs hiernaar bij uw gemeente.
Iedere gemeente moet volgens de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) voor het einde van 2020 twee beleidsdocumenten hebben:
• een integrale visie op laadinfrastructuur;
• plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur.
Om daarbij te ondersteunen heeft het NKL -in samenwerking met ElaadNL en andere kennispartners en gemeenten- de Handreiking Visie en Beleid Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer opgesteld. Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor snelle uitbreiding van een kostenefficiënt en toekomstbestendig laadnetwerk voor elektrisch vervoer. Op de website kunt u heel veel informatie halen die u inzicht geeft in deze nieuwe markt. Voor een discussie over e-laden en de toekomst kunt u ook luisteren naar de uitzending van BNR .

Het geeft wel aan dat er veel dingen spelen, ook náást elkaar. Duidelijk is wel dat we er niet meer omheen kunnen en we als branche erbij moeten willen zijn om de aansluiting niet te missen. Subsidies voor u als ondernemer lijken er niet te zijn want de miljoenen die de overheid vrijmaakt gaan helaas niet naar ons. Terwijl dat naar het idee van BETA wel veel duurzamer zou zijn dan bijvoorbeeld elektrische auto’s te subsidiëren. Maar het is belangrijk dat we ons als branche goed oriënteren en u als ondernemer lokaal op tijd aan de bel trekt bij de gemeente om niet ‘vergeten’ te worden. U moet door de gemeente gezien worden als een unieke mogelijkheid om snel en met bijbehorende goede voorzieningen te laden. Wellicht kunnen zij een mooie brug slaan tussen vraag en aanbod en een lokale (bus)vervoerder of een gemeentelijk wagenpark dat op elektriciteit gaat rijden, bij u laten laden. Dat soort kansen wilt u toch niet missen? Om te lezen waar u dan allemaal mee te maken krijgt zijn wellicht de bovengenoemde Handreikingen die voor gemeenten en provincies zijn gemaakt, aardig om door te nemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lisanne Henneveld via 010-41 11 180 of lisanne@eendrachtbv.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken