Shop

De huidige tankstationmarkt biedt vele uitdagingen:  brandstofmarges staan onder druk, het aantal onbemande stations neemt toe, de prijsconcurrentie is moordend en auto’s worden zuiniger. Dit heeft tot gevolg dat het aantal verkochte liters afneemt. Als ‘bevoorrechte winkelier’ – met dagelijks honderden klanten die uw winkel binnenkomen –  heeft u echter mogelijkheden om uw bedrijf rendabel en winstgevend te houden. Het ‘inspireren en adviseren’ is een speerpunt van uw collega’s in het BETA-bestuur.

Lokaal de beste

De veranderende markt zorgt ervoor dat steeds meer ondernemers hun focus verlegd hebben naar de tankshop, al dan niet met bakery. Inkoopcombinaties nemen in aantal en omvang toe. En welke hulp krijgt u nog van uw groothandel? Er wordt gezocht naar creatieve oplossingen die goed passen bij de locatie van het station. De ontwikkeling van de shop staat daarbij in het middelpunt. Door aantrekkelijke acties, aanpassing van het productassortiment en modernisering van de inrichting c.q. aankleding van de shop wordt ook u lokaal de beste! Er is niemand die uw klanten beter kent dan uzelf. Speel zoveel mogelijk in op behoeftes uit de omgeving en van specifieke doelgroepen.

Inspireren en adviseren

BETA volgt de ontwikkelingen op shopgebied op de voet . Ter inspiratie organiseren we voor u inspirerende shoptrips in binnen- en buitenland. Heeft u wel eens gekeken hoe een collega in een andere branche of in een ander land zijn shop inricht? BETA helpt u ideeën opdoen voor uw eigen locatie. En onderschat ook niet wat u leert door tijdens deze trips te praten met uw eigen tankstationcollega’s. Uiteraard denken de specialisten van het BETA-secretariaat ook graag met u mee! Wilt u meer informatie, of eens van gedachten wisselen, neem dan gerust contact op met het BETA-secretariaat: tel: 010 – 411 11 80.