Quickscan

De quickscan bestaat uit een marktanalyse van het huidige concept ten opzichte van de doelgroep en trends & ontwikkelingen en een scan van de bedrijfsprocessen. In een concreet advies wordt richting gegeven aan een toekomstig concept en kansen om de bedrijfsprocessen te verbeteren benoemd.

Prijs: vanaf € 2.500,00

Quickscan inplannen? Neem dan contact op met Chris van der Straaten, chris@eendrachtbv.nl, 010-41 11 180

Wist je dat…
een gast een boodschap tot zeven woorden op een verkoopbord in zich op kan nemen? Bij gebruik van meer woorden, komt de boodschap niet over.