Projecten

BETA zet zich in voor de gezamenlijke belangen van de aangesloten zelfstandige tankstationondernemers. Samen exploiteren zij circa 1.000 locaties. Er zijn constant onderwerpen die uw bedrijfsvoering direct beïnvloeden. Dit gaat over allerlei wet- en regelgeving, bijvoorbeeld over milieu, tabaksverkoop en accijnzen. BETA heeft en bundelt de kennis. Desnoods huren we juridische en fiscale specialisten in. Zo staan we als branche samen sterker! BETA waakt voor uw belang.

Betalingsverkeer

Tankstations zijn  goed voor ruim 10% van alle Nederlandse pintransacties. Dat is een gigantisch aantal. Als branche zijn we dan ook gebaat bij een zeer goed georganiseerd (elektronisch) betalingsverkeer. Gaat er in de betalingsverkeerketen iets mis of gaan de kosten flink omhoog, dan hebben we een probleem. BETA streeft voor haar leden naar een zo veilig, betrouwbaar, efficiënt en goedkoop mogelijk toonbankbetalingsverkeer. Dat kan bereikt worden door goede afspraken tussen banken en toonbankinstellingen.  BETA trekt daarom op het gebied van betalingsverkeer dan ook samen op met de andere toonbankinstellingen in Nederland. Mede hierom is BETA lid van Detailhandel Nederland, de gezamenlijke detailhandelskoepel die betalen goedkoop en storingsvrij wil houden.

Tabak

Na brandstof vormt tabak de tweede omzetsgroep binnen de tankstations. Het is weliswaar een laag margeproduct, maar het draagt voor veel tankstations voor een belangrijk gedeelte bij aan de winstgevendheid van de onderneming. Tabak is daarmee één van de belangrijkste producten binnen de shop. BETA steekt veel tijd in het tabaksoverleg. BETA vindt dat de ‘te jonge koper’ zelf strafbaar moet worden. Nu krijgen ‘wij’ de boete. De accijnsverhogingen en grenseffecten bestrijdt BETA fel en de plannen om ons de tabaksverkoop te verbieden mogen niet doorgaan.

Milieu en omgevingsrecht

BETA heeft alle specialistische branchekennis in huis op het gebied van milieu- en omgevingsrecht. Daarmee onderscheid BETA zich, die kennis is schaars. Wij nemen al jaren plaats in alle commissies met overheid en het verdienend bedrijfsleven en hebben zo een hoop onnodige en dure regelgeving weten te voorkomen. Ook als u op individuele basis een conflict heeft met (milieu) inspectiebureaus (bijvoorbeeld de gemeente) of te maken heeft met een wegafsluiting kunt u bij BETA terecht. Bel dan even, en we helpen u meteen.

Veiligheid

Doorrijders, diefstal, fraude en inbraken: de tankstationbranche heeft helaas  te maken met diverse vormen van criminaliteit en door de ‘crisis’ wordt het er niet beter op. BETA heeft als doel het tankstation een veilige plek maken en houden voor zowel klanten als medewerkers. In dat kader zijn er nauwe contacten met politie, justitie en andere branches. BETA-leden worden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op veiligheidsvlak. Bovendien zet BETA zich binnen OOTW in voor de ontwikkeling van veiligheidstrainingen en veiligheidspakketten.

Andere projecten

Bovengenoemde projecten zijn slechts een gedeelte van de lopende projecten. Andere recente thema’s zijn de samenwerking met Tokheim om de gebruikerservaring en communicatie te verbeteren, de hernieuwde raamovereenkomsten met Teeuwissen (zeer scherp tarief voor ophalen olie/water/slib) en Shanks (bespaar gemiddeld €1.000,- per tankstation voor afvalverwerking), het alcoholproces om de verkoop in de shop weer mogelijk te maken, de BETA Grensmonitor en onze acties t.a.v. nieuwe brandstofcontracten en loyaltyvormen. Recent zijn wijzigingen in de contacten van Shell en onder leiding van BETA bekeken en (na onderhandelingen) in het voordeel van de leden gewijzigd.