Principeakkoord nieuwe CAO Tankstations & Wasbedrijven bereikt

BETA en BOVAG hebben met de vakbonden FNV, CNV, LBV en De Unie een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe cao met een looptijd van 24 maanden per 1 januari 2020. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de grote veranderingen in de branche (energietransitie en de shop) ligt de nadruk op het investeren in mensen. Het is gelukt om afspraken te maken die zowel de instroom, de doorstroom als de uitstroom verbeteren. Daarnaast is er specifieke aandacht voor veilig werken, opleiden en oudere medewerkers.

Op 1 februari 2020 en op 1 februari 2021 vindt er een nominale salarisverhoging plaats van de salaristabellen en de feitelijke salarissen van 70 euro bruto per maand. Met name jonge medewerkers worden hierdoor extra beloond. Daarmee wordt de sector aantrekkelijker voor instromers en jongeren. Ook worden de salaristabellen aangepast aan de nieuwe wetgeving omtrent de minimumjeugdlonen. Het ‘vakvolwassen’ loon is daardoor afgebouwd van 23 naar 21 jaar.

Ook zijn er afspraken gemaakt om een pilot met een generatiepact uit te voeren. Dit maakt het mogelijk dat medewerkers vanaf 60 jaar ervoor kunnen kiezen om geleidelijk minder te gaan werken met volledig behoud van pensioenopbouw. Zo kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen aan het werk blijven. Tevens zijn er afspraken gemaakt om naast aandacht voor scholing ook aandacht voor ontwikkeling te hebben in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen.

Bij BETA is de cao-commissie nauw betrokken geweest bij de totstandkoming. De cao-commissie bestaat uit grote en kleine leden met bij elkaar zo’n 450 stations. Michel Iesberts en Annemarie van Wijk hebben als ondernemers direct aan tafel gezeten, samen met Tim Schoenmakers vanuit het secretariaat. Namens BETA hebben zij het mandaat. De overige partijen leggen het akkoord de komende weken voor aan hun achterbannen. Heeft u vragen? Stel ze dan gerust via tim@eendrachtbv.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken