Principeakkoord nieuwe CAO Tankstations & Wasbedrijven bereikt

BETA en BOVAG hebben met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een principeakkoord bereikt voor een voor een nieuwe cao met een looptijd van 24 maanden per 1 januari 2022. Er ligt een krachtige afspraak, die in het teken staat van de toekomst. Mede dankzij corona verandert de wereld in hoog tempo. Door het thuiswerken is de brandstofverkoop blijvend teruggelopen en is de energietransitie in een verdere stroomversnelling geraakt. Het belang van een passend aanbod in de shop – afhankelijk van de locatie – is daarmee alleen maar groter geworden. Dit zorgt veel onzekerheid, want hoe ziet “het tankstation” eruit over tien jaar? Investeren en vooruitdenken is noodzakelijk om te kunnen veranderen in het energiestation van de toekomst. Daarbij zijn de medewerkers onmisbaar. De krappe arbeidsmarkt laat dat extra duidelijk zien.

In  het akkoord spreken we daarom drie belangrijke hoofdpunten af met de bonden:

  • er volgt een flinke loonsverhoging. Net als in de vorige cao gaat de verhoging in euro’s en niet in procenten. Dit houdt in dat er per 1 februari 2022 een loonsverhoging plaatsvindt van 90 euro over de schalen en de feitelijke lonen. Ditzelfde doen we per 1 maart 2023.
  • we gaan onderzoeken of het haalbaar is om mensen met “vroegpensioen” te laten gaan, conform de afspraken uit het Pensioenakkoord 2019. Het Generatiepact wordt voortgezet, met dezelfde spelregels als in de vorige cao.
  • op veel locaties is het werk flink veranderd ten opzichte van 1997, toen de cao voor het eerst werd afgesproken. De cao is in de basis echter nog altijd grotendeels hetzelfde. We gaan de cao daarom moderniseren en kijken hoe we het op een slimme manier aantrekkelijker kunnen maken om in onze branche te gaan werken. Uiteraard zonder het karakter te veranderen, en rekening houdend met het vele maatwerk dat op bedrijfsniveau wordt toegepast.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over maatwerk per locatie wat betreft de OBRI en een extra opleidingsdag voor duurzame inzetbaarheid. BETA zal met de vakbonden nog nadere afspraken maken over o.a. scholing.

De tekst van het principeakkoord vindt u hier.

Bij BETA is de cao-commissie nauw betrokken geweest bij de totstandkoming. De cao-commissie bestaat uit grote en kleine leden met bij elkaar zo’n 500 stations. Michel Iesberts en Annemarie van Wijk hebben als ondernemers direct aan tafel gezeten, samen met Tim Schoenmakers vanuit het secretariaat. Namens BETA hebben zij het mandaat.

Michel Iesberts: “Met dank aan de inzet van alle betrokken partijen hebben we wederom mooie cao afspraken kunnen maken voor de komende twee jaar.Mooi voor onze medewerkers en toekomstige medewerkers, met deze afspraken laten we zien dat onze branche naast het gevarieerde werk ook financieel aantrekkelijk is. Duidelijkheid staat voorop voor zowel werknemer als werkgever, daar ben ik erg blij mee.”

Loonsverhoging geldt voor een 38-urige werkweek, voor parttimers geldt de verhoging naar rato.

De overige partijen leggen het akkoord de komende weken voor aan hun achterbannen. Heeft u vragen? Stel ze dan gerust via tim@eendrachtbv.nl.

 

 

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken