Praktische aanpak om energiebesparende maatregelen te melden

Er is veel te doen geweest over de plicht per 1 juli a.s. om de genomen energiebesparende maatregelen te melden bij het RVO via het e-loket. We hebben daar al vaak in de nieuwsbrief over geschreven. Niet melden betreft een milieudelict en daarom moeten ook tankstation ondernemers daar nu even goed bij stilstaan.

Workshop
Afgelopen woensdag was er op kantoor bij BETA in Den Haag dan ook een informatieve workshop voor leden om aan te geven wat je nu eigenlijk moet doen, waarom en hoe dat aan te pakken. Hiervoor hield Lisanne Henneveld een korte algemene presentatie met een verwijzing naar de website www.wattjemoetweten.nl en daarna lichtte Harm Draaisma van Xtensief uit Alphen aan de Rijn toe hoe je kunt inloggen via het e-loket, hoe dat er uit ziet en wat je vervolgens moet doen. Heel handig en verhelderend, zo bleek na afloop.

Stappenplan
1 Als eerste moet je weten wat uw jaarlijkse energieverbruik is, uitgesplitst in elektriciteits- en aardgasverbruik en/of aardgasequivalenten. U kunt dit vinden op de jaarrekening of bepalen aan de hand van maandelijkse afschriften. Verbruikt uw tankstation per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit óf 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. Hier is een speciale lijst voor tankstations voor opgesteld. Daar komt nu de informatieplicht nog bij. Dat betekent dat u uiterlijk 1 juli 2019 per tankstation moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Dit doet u in eLoket van RVO.nl.

Nb. Dit hoeft echter niet als u een vergunning heeft (bv LPG verkoop of een onbemand station met een afleverzuil die op minder dan 20 meter afstand van een huis). Dan moet alles door de gemeente zelf in de vergunning geregeld worden. Dat zal nog wel even duren omdat de gemeenten een bulk aan informatie krijgen en dat veel tijd en werk zal opslokken….

2 Vervolgens moet je een e-herkenning aanvragen. Dit is een gestandaardiseerd inlogsysteem, waarmee organisaties hun diensten veilig online toegankelijk kunnen maken. Hiervoor zijn diverse aanbieders. Er is alleen niveau 1 nodig. Zie www.eherkenning.nl Vervolgens logt u met uw eherkenning in eloket via RVO.nl.

3 Bij het rapporteren in eLoket neemt u de Erkende Maatregelenlijsten (EML) als uitgangspunt. Er is voor 19 bedrijfstakken een EML opgesteld. Kies die voor tankstations en autowasinrichtingen. Deze lijst is in samenwerking met BETA opgesteld en elke maatregel is getoetst of die in vijf jaar op uw station is terug te verdienen.

Controles
Vul gewoon vóór 1 juli in welke maatregelen u al genomen hééft. U zult zien dat dat meer is dan u denkt (bijvoorbeeld LED-verlichting). U hoeft nog niet alles gedaan te hebben. U kunt aangeven waarom u dat nog niet heeft gedaan (verbouwing binnenkort) of wanneer u dat van plan bent. Zie het gewoon als een huidige inventarisatie van energiebesparende maatregelen op uw station. U kunt daarna altijd later nog weer verder aanvullen. Het is met name een hulpmiddel voor de gemeente om te kijken wie nog niets gedaan heeft en wie dus als eerste bezocht dient te worden. Invullen is een verplichting maar heeft dus nut en voorkomt dat men u snel en onnodig komt controleren. Dat is al winst voor de meeste ondernemers. Daarnaast geeft het u inzicht in allerlei nog te nemen maatregelen welke u binnen 5 jaar terug verdient hebt. Lisanne Henneveld u graag advies. Bel (010- 4 11 11 80) of mail naar lisanne@eendrachtbv.nl. Zij kan u helpen óf doorverwijzen naar Harm die technisch en inhoudelijk deskundig is voor alle maatregelen.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken