Plannen verplichte zonnepanelen op daken bedrijven

U hebt als tankstationondernemer een groot oppervlak op uw luifel en uw dak van het tankstation. Daar kunt u wellicht veel meer mee, waaronder zonnepanelen plaatsen. Dat is echt een interessante gedachte vanuit de duurzaamheidsgedachte voor uw bedrijf en ook om energie zelf te gebruiken dan wel terug te leveren aan het net.

BETA is bezig om u daarmee te gaan faciliteren en doet nu uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor zonnepanelen bij tankstations. Lisanne Henneveld is daarbij betrokken en vertelt: “ik kreeg van een enthousiast en meedenkend BETA-lid een link naar een stuk op de website van Solarmagazine. Daarop stond vermeld dat de regering de wet wil aanpassen om zonnepanelen op daken van o.m. bedrijven af te dwingen. BETA ziet hierin ook weer het belang om te gaan deelnemen aan een zonnepanelenactie voor tankstations. Het wordt steeds belangrijker om hierin te gaan investeren. We hebben nu ook al een BETA-energiemonitor om te kijken hoeveel je gebruikt en waar je kunt besparen. Kijk op onze website of bel ons voor deze deal….”.

Gemeenten
Minister Wiebes meldde de Tweede Kamer deze week dat het kabinet via een wijziging van het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl, opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet)  gemeenten de mogelijkheid wil bieden om zonnepanelen op daken bij burgers en bedrijven af te dwingen. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat informeerde de Tweede Kamer dat het kabinet met aangescherpt ruimtelijk beleid en het wegnemen van belemmeringen voor de versnelde toepassing van zon op daken gaat inzetten om natuur- en landbouwgronden maximaal  te ontzien. Ook het afdwingen van de plaatsing van zonnepanelen op daken van nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen onderschrijft deze ambitie.

Bouwregelgeving
Minister Wiebes schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat op dit moment beperkte mogelijkheden gelden om toepassing van zon-pv op daken af te dwingen. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal daarvoor een wijziging van het Bbl in procedure brengen waarmee gemeenten meer mogelijkheden krijgen om het duurzaam gebruik van daken (na de lokale afweging) ook richting bedrijven en burgers af te dwingen.

Elk dak als zonnedak
Voor bestaande en nieuwe gebouwen worden volgens Wiebes de mogelijkheden voor gemeenten in het Bbl verruimd om zon op daken te stimuleren. Bij bestaande daken bestaat grotere noodzaak voor individueel maatwerk. Soms zal duurzaam gebruik van een bestaand dak alleen haalbaar zijn als hier financiële mogelijkheden, zoals een subsidie, tegenover staan of wordt aangesloten bij een natuurlijk vervangingsmoment, zoals renovatie. Daarom is er voor de bestaande bouw gekozen voor zogenoemde maatwerkvoorschriften. Een dergelijk voorschrift landt in een maatwerkbesluit en moet altijd in het individuele geval door het bevoegd gezag gemotiveerd worden. Met het aanpassen van de bouwregelgeving creëert het kabinet nieuwe bevoegdheden voor gemeenten. Het kabinet roept gemeenten ook op om hier actief gebruik van te maken zodat waar mogelijk elk dak wordt benut als zonnedak. Informeer dus binnenkort bij uw gemeente wat hun plannen of voornemens zijn.

Voor vragen of opmerkingen, mail met Lisanne via lisanne@eendrachtbv.nl of bel het secretariaat 010-4 11 11 80.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken