Per 1 juli 2021 statiegeld op petflesjes

Als tankstationondernemer heeft u per 1 juli te maken met klanten die wellicht hun petflesjes willen inleveren in ruil voor statiegeld. Moet of kunt u daar iets mee? ‘Nee’, zegt Lisanne Henneveld,’ dat hoeft niet. Alleen de Rijkswegstations zijn verplicht per 1 juli volgend jaar kleine petflesjes met statiegeld daarop in te nemen. Maar u mag het natuurlijk wel doen om u klanten te plezieren. Wat u wilt.”

Statiegeld
Om het rondslingerende zwerfvuil te verminderen zijn landelijk al veel acties opgestart. Maar de gestelde doelstelling door de staatsecretaris van I&W  van 70% vermindering is niet gehaald. In afwachting hiervan stelde de staatsecretaris van I&W toch een onderzoek in naar de mogelijkheid voor statiegeld op petflesjes. Met ook als doel deze meer in te laten nemen en niet rond te laten slingeren in onze leefomgeving. Op grote petflessen is er nu al 25 eurocent statiegeld en daarnaast wordt straks 15 eurocent op petflesjes geheven. Daarvoor moet er natuurlijk wel een nieuw systeem worden opgetuigd om dat uit te kunnen voeren. Naast de supermarkten, treinstations met bemande verkooppunten en cateraars, zullen nu ook tankstations langs Rijkswegen verplicht kleine petflesjes met statiegeld moeten innemen.

Overleg met tankstationbranche
Om alle neuzen dezelfde kant uit te krijgen en goede informatie te krijgen of input te leveren, was er vorige week een meeting van de branche met de heer Gianotten van het uitvoeringfonds, waar BETA ook bij aanwezig was. De staatsecretaris van I&W is samen met het verpakkend bedrijfsleven overeengekomen dat per 1 juli 2021 de nieuwe statiegeldwetgeving van kracht wordt. De Staatssecretaris heeft dit in een brief medegedeeld aan de Tweede Kamer en wettelijk vastgelegd in besluiten d.d. 24 april en 10 mei 2020. EY Parthenon heeft vorig jaar een blauwdruk ontworpen voor dit nieuwe statiegeldsysteem. Om collectief uitvoering te geven aan deze nieuwe regelgeving is er een Uitvoeringsorganisatie opgericht die gebruik maakt van de algemeen verbindend verklaring van het Afvalfonds Verpakkingen.

Rijkswegstations
Omdat BETA eerder was betrokken bij voorbespreking over het bovenstaande is er door BETA succesvol betoogd dat het voor kleine tankstations heel moeilijk is om veel petflesjes in te nemen of innamemachines te kopen en neer te zetten in de shop. De oppervlakte in tankstations is beperkt en het personeel is al vaak met andere veiligheidszaken of controles op leeftijd bezig. Gelukkig heeft dat geholpen en zijn slechts Rijkswegstations verplicht ook de kleine petflesjes in te nemen vanaf 1 juli 2021. Maar u mag natuurlijk wel iets zelf regelen of doen. Partijen/Leveranciers die flesjes leveren op het station zullen deze ook weer meenemen, zo is afgesproken.

Vragen
Er zijn nog veel onduidelijkheden en vragen bij de branche. BETA blijft in overleg en wil natuurlijk ook uw vragen die leven in het overleg hierover naar voren brengen. Dus mocht u iets willen weten of naar voren brengen, neem dan contact op met Lisanne via lisanne@eendrachtbv.nl .

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken