Optimalisatie formule

HTC werkt vanuit de visie dat de gast centraal staat en dat een formule alleen succesvol kan worden ontwikkeld als de wensen van deze gast duidelijk zijn. Daarom start het ontwikkelen of optimaliseren van een formule altijd bij het in kaart brengen van de doelgroep.

Daarnaast wordt er met u en eventueel het team een brainstorm ingepland om de sterktes, zwaktes, kansen en beperkingen van de huidige en gewenste situatie in kaart te brengen.
Vanuit de doelgroep en de mogelijkheden van de locatie kunnen vervolgens kaders voor mogelijk passende concepten worden vastgesteld. Waarna op basis van de marktruimte en vraag, het best passende concept wordt vastgesteld en uitgewerkt.
HTC kan het proces van conceptontwikkeling begeleiden tot aan turn-key oplevering. Dit betekent dat het gehele ontwerp, de aanbesteding en projectbegeleiding door HTC kan worden uitgevoerd.

Prijs: vanaf € 4,750,00

Afspraak inplannen? Neem dan contact op met Chris van der Straaten, chris@eendrachtbv.nl, 010-41 11 180