Ook energiebesparingsregels LPG-stations

Was het u ook al opgevallen dat tankstations zonder LPG een energiebesparingsplicht of informatieplicht konden hebben en vreemd genoeg LPG stations mét een vergunning niet? Nou, dat duurt niet lang meer.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt een wijziging voor van de energiebesparingsplicht en informatieplicht (energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar treffen en hierover rapporteren) in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit Bal zal in werking treden met de nieuwe Omgevingswet.

LPG-tankstations
Het gaat bij deze wijziging om bedrijven zoals tankstations waarvan het jaarlijks energiegebruik als gevolg van de milieubelastende activiteiten gelijk of hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalent, inclusief vergunningplichtige milieubelastende activiteiten.

Doel
Het doel van de actualisatie van de energiebesparingsplicht is méér energiebesparing en CO2-reductie maar ook een gelijk speelveld (level playing field) voor bedrijven. Hieronder gaan nu dus óók de vergunningplichtige bedrijven, zoals LPG-tankstation, vallen. Eerder moest dat via de gemeenten in de vergunning zelf geregeld worden, wat meestal dus niet gebeurde.

Opwek hernieuwbare energie
Om de plicht toekomstbestendig te maken en uit te breiden met CO2-reductie, worden maatregelen met betrekking tot opwek van hernieuwbare energie op eigen locatie en de overstap op een andere energiedrager (mits deze CO2 reduceert) verplicht wanneer dit een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar heeft.

Verwachte effecten van de regeling
Verwacht wordt dat bedrijven en instellingen kosteneffectieve maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik treffen, die zonder een dergelijke plicht niet uitgevoerd worden. Hierdoor wordt het energiegebruik meer verduurzaamd. Daarnaast komt er meer gelijkheid tussen de vergunningsplichtige bedrijven (LPG -tankstations) die nu ook onder de algemene regel worden gebracht en bedrijven (tankstations) waar de maatregelen al wel afgedwongen konden worden.

Reageren?
Mocht u gemotiveerde bezwaren hebben tegen het voornemen van het ministerie, dan kunt u dit mailen naar Lisanne Henneveld. Zij verzamelt dan de bezwaren van BETA-leden en dient deze gezamenlijk in namens BETA. Mail hiervoor naar lisanne@eendrachtbv.nl .

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken