Onduidelijkheden aardpaal

Al bezoek gehad van een toezichthouder op uw station die begint over de aardpaal op uw station? Lisanne Henneveld: “Al meerdere malen werd ik gebeld door ondernemers en hun adviseur Harm Draaisma van Xtensief, een partner van BETA, dat overheden denken te kunnen handhaven op het feit dat er geen aardingspaal bij een tankstation is geplaatst. Voor veel ondernemers een probleem. Harm heeft dit probleem uitgezocht en bij de omgevingsdiensten voorgelegd. Zij gaven hem uiteindelijk gelijk. Zij gingen er ten onrechte van uit dat een bestaande installatie ten alle tijden moet voldoen aan de nu geldende BRL. Dat is niet het geval. De brandstofinstallatie wordt periodiek (lees 15 of 20 jaar) opnieuw beoordeeld voor een volgende herkeuringstermijn, waarbij deze na de oplevering aan de huidige wet- en regelgeving moet voldoen.”

Overgangstermijn
Nu er een overgangstermijn is verstreken voor het hebben van een aardingsAANSLUITING, gaat het bevoegd gezag er vanuit dat er dus een aardpaal moet komen. In de wetgeving wordt echter nergens gesproken over een verplichting van een aardpaal. Wel over de verplichting van een aardingsaansluiting, waarbij in de huidige wetgeving deze buiten de ATEX-zonering van de vulpuntenbak moet worden gerealiseerd. Dit laatste kán door middel van een aardingspaal, maar dat hoeft niet.

Waar het kort op neer komt is dat er voor 1 februari 2003 géén verplichting was voor een aardingsaansluiting. Na 1 februari 2003 is deze aardingsaansluiting wel verplicht, maar alléén wanneer de installatie nieuw is aangebracht of is herkeurd. Op 1 februari 2011 stelt de nieuwe BRL K903/08 dat deze aardingsaansluiting buiten de ATEX-zonering van de vulpuntenbak moet komen. Dit houdt in dat er dus installaties die vóór 1 februari 2011 zijn aangelegd of zijn gekeurd, alleen de verplichting hebben voor het hebben van een aardingsaansluiting en niet zozeer dat deze ook buiten de ATEX-zonering van de vulpuntenbak moet zitten.

Dus voor installaties van voor 01-02-2003 is niets verplicht.

Na 2003 of 2011
Van installatie die zijn aangelegd of herkeurd zijn tussen 01-02-2003 tot 01-02-2011 is een aansluitpunt voor het aarden verplicht. Voor installatie die na 01-02-2011 zijn herkeurd of zijn aangelegd, dient het aansluitpunt voor het afvoeren van statische elektriciteit, tevens buiten de zonering van de vulpuntenbak te zitten. Dit kan door middel van een aardingspaal, maar dat hoeft niet.

Conclusie
Als uw tankinstallatie dus op 31-12-2010 voor 20 jaar is gekeurd, krijgt u dus pas na 31-12-2030 de verplichting voor het hebben van een aardingsaansluiting die tevens aan de ATEX-wetgeving moet voldoen. Tot die tijd is de aardingsaansluiting in of buiten de vulpuntenbak verplicht. Dat scheelt u toch weer een hoop geld dat niet nodig is om uit te geven indien u daar geen behoefte aan hebt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisanne Henneveld via lisanne@eendrachtbv.nl of bel 010-41 111 80.

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken