Onderzoek overvalpreventie tankstations

In het Sociaal Fonds (SFTW) werken werkgevers en vakbonden in de sector tankstations en wasbedrijven samen om instrumenten te bieden voor gezonde en veilige werkomstandigheden.

Een bemand tankstation moet een prettige en veilige plek zijn om te werken en te bezoeken. Door de vele preventieve maatregelen die op tankstations getroffen zijn en door intensieve samenwerking met politie en justitie, zijn de aantallen overvallen de laatste jaren verminderd. Echter, tankstations hebben nog steeds met overvallen te maken.
Tegelijkertijd veranderen de activiteiten van de tankshops, waardoor gastvrijheid en veiligheid in de praktijk niet altijd goed aansluiten.

Om te weten hoe de veiligheid van medewerkers en klanten geborgd wordt is in de cao afgesproken onderzoek te doen naar:
– het gebruik van de OBRI ( de veiligheidskooi);
– de veiligheidsbeleving van medewerkers en werkgevers ;
– eventuele alternatieve manieren om de overvallen tegen te gaan.

Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek bepaalt het SFTW in welke richting de overvalpreventie zich kan ontwikkelen. De veiligheid van medewerker en klant is daarbij te allen tijde het uitgangspunt.

De vragenlijst is bedoeld voor alle medewerkers en werkgevers van tankstations.
Onder de inzenders worden 20 cadeaubonnen van 20 euro verloot.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Uw antwoorden worden strikt anoniem verwerkt. Mede met het oog op deze privacy is het vragenlijstonderzoek uitbesteed aan Salentijn Consult en Bureau KLB. Deze gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor aangegeven doeleinden en verwijdert deze na afloop van het onderzoek.

Voor vragen over deze enquête, mail info@salentijnconsult.nl.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken