Omgevingswet weer half jaar uitgesteld

Om de wirwar aan verschillende wetten en regelingen en tegengestelde belangen in de omgeving te stroomlijnen is men al jaren bezig één grote Omgevingswet te maken met bijhorend digitaal stelsel. Een monsterklus natuurlijk. Vooral juridisch en digitaal. Maar de bedoeling is dat alles gemakkelijker wordt voor de burger en dus ook voor u als ondernemer. Na jaren van uitstel zou 1 januari 2022 écht de ingangsdatum worden.

1 juli 2022
Maar de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt voor de zoveelste keer uitgesteld. Dat hebben gemeenten, provincies, waterschappen en minister Ollongren deze week samen besloten. Zo krijgen zij een half jaar langer, tot 1 juli 2022, langer de tijd voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat nog niet voldoende af is. Het DSO moet het hart worden van de nieuwe Omgevingswet, waarin alles bij elkaar komt en als één loket gaat werken. Maar het is heel complex.

Gemeenten
Ook steeds meer gemeenten geven aan niet op tijd klaar te kunnen zijn voor 1 januari 2022. Dat blijkt uit de door minister Ollongren naar de Kamer meegestuurde monitor ‘invoering Omgevingswet’. Slechts 20 procent van de gemeenten heeft er vertrouwen in dat ze met de huidige aanpak en inspanningen op tijd klaar zijn. Grote gemeenten gaven in een gesprek met de minister aan dat ze er weinig vertrouwen in hebben.

Gevolgen
Voor u als ondernemer van uw tankstation verandert er dus nog even niets. Wel werken de gemeenten al in “de sfeer van de Omgevingswet” die uitgaat van participatie van de burger in allerlei processen in de gemeente. De gemeente moet eigenlijk ‘dienend’ aan de burger moet gaan werken. Dat vereist nog wel een cultuuromslag. Mocht u problemen hebben met uw gemeente of niet verder komen, neemt u dan gerust contact op met Lisanne Henneveld via het secretariaat (010-411 1180) of via lisanne@eendrachtbv.nl

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken