Omgevingswet niet per 1 januari 2021

Er is de laatste tijd al door veel deskundigen hun twijfel uitgesproken of de inwerkingtredingsdatum van 1 januari volgend jaar voor de nieuwe Omgevingswet wel gehaald zou kunnen worden. Eerder deze week kon men al in de kranten lezen dat de Corona-crisis waarschijnlijk een mooi excuus zou zijn om dit inderdaad uit te stellen. En zie, na twee keer eerder uitstel (van 2018 naar 2019 en van 2019 naar 2020) kondigt de minister nu aan dat er toch weer uitgesteld wordt. Dat betekent niet dat alles stil gezet wordt, want de gemeenten gaan gewoon door met ‘proefdraaien’. Zij houden nog steeds wel rekening met de nieuwe Wet en de nieuwe daarmee samenhangende besluiten. Maar aan de andere kant blijft dus het huidige recht, zoals wij allen dat nu gewend zijn, nog steeds van kracht.

Lisanne: “Dat geeft wel rust voor ondernemers in deze verwarrende Coronatijd. Een te snelle invoering geeft meer kans op fouten en onvolledigheden. We hebben nu meer tijd als adviseurs en ondernemers om ons in te werken in deze ingewikkelde totaal herziene wetgeving omtrent onze omgeving en alles wat daarmee samenhangt. Ik ben daar niet rouwig om. Laten we eerst de Corona-crisis maar zo goed mogelijk het hoofd bieden en de gevolgen daarvan in kaart brengen en aanpakken.”

Meer tijd
De invoering van de Omgevingswet kost namelijk meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021. De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus heeft grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. De minister benadrukt wel dat het niet gaat over de vraag of het stelsel inwerking treedt, maar wanneer.

Nieuwe datum?
De gemeenten, het Rijk en ICT-aanbieders werken ondertussen hard door aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Minister Van Veldhoven bespreekt met de rijkspartijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan. Na dit overleg zal de minister meer inzicht verschaffen in de nieuwe inwerkingtredingsdatum. We wachten maar weer eens af…

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken