Omgevingsplanactiviteitenvergunning…..?

Nou, met dit bijna niet uit te spreken woord kun je flink scoren met Scrabble! Maar dit woord zal straks regelmatig gebruikt gaan worden bij de gemeente.

Het betreft een vergunning voor een omgevingsplan-activiteit waarvoor het omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is of omdat die activiteit in strijd is met het omgevingsplan (nu omgevingsvergunning). M.a.w. u moet nu al goed opletten wat de gemeente voor een zogenaamde omgevingsvisie aan het ontwikkelen is voor ná 2021. Dan treedt namelijk de Omgevingswet in werking die ons allemaal aangaat en zeker de gemeenten. En zo’n nieuwe omgevingsvisie kan gevolgen hebben voor uw tankstation.

Onzekerheid
Er is nog veel onduidelijk in het proces en de inhoud van alle nieuwe mogelijkheden ten gevolge van de nieuwe Omgevingswet. Zeker is wel dat deze veel meer ruimte moet gaan geven aan burgers en ondernemers. Geen macht meer van bovenaf maar vertrouwen tussen gemeenten en hun burgers om samen aan de slag te gaan. Dat vergt natuurlijk een enorme cultuuromslag, dat snappen wij allemaal. Maar het biedt ook kansen en u mag de gemeente daarop aanspreken. Dus als u plannen heeft voor de toekomst van uw station of als u een andere locaties (erbij) wilt, gaan dan eens praten met de gemeente. Hoe is hun omgevingsvisie daaromtrent en wat komt er vervolgens in het Omgevingsplan (nu bestemminsplan) te staan. Dat gaat anders én ruimer worden……

Simpel houden
Wat gaat er dan zo ongeveer veranderen? De eindgebruiker moet centraal staan. De gemeente moet echt ruimte houden voor initiatief van onderop. De gemeente kan wel initiërend optreden, faciliterend ook en soms actief zijn.
Doel is wel om flexibiliteit te behouden zonder een vast eindbeeld. Dat schept ook veel ruimte in deze onzekere, veranderende tijden waar we allemaal wel vooruit moeten maar niets zeker is. Gemeenten zullen moet gaan nadenken over een strategie om te ontwikkelen (heel anders dan nu vaak). De benodigde ontwikkelingen en veranderingen zullen planmatig moeten zijn waar nodig en organisch waar het mogelijk is.

Dat is voor tankstation ondernemers wel beter, denkt BETA en geeft nieuwe mogelijkheden. Maar die moeten ondernemers wel willen pakken en nu al gaan verkennen. Stuur daarom bijvoorbeeld nu al een verzoek voor een gesprek over snelladers en waterstof (zie hier een conceptbrief).

Het gaat dus eigenlijk om twee gecombineerde zaken: de nieuwe Omgevingswet en de Energietransitie. Kansen en bedreigingen…..

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken