Omgevingsdiensten gaan controleren

Heeft u al voldaan aan de informatieplicht omdat u bóven de 50.000 kWh of 25.000g3 m gas verbruikt per jaar? Nu de Informatieplicht energiebesparende maatregelen als wettelijke plicht ook voor tankstation-ondernemers 1 juli jl. is ingegaan, zal de rol van de gemeenten en omgevingsdiensten en dus milieuhandhaving ook een nieuwe fase ingaan. Bekend is dat het ministerie van EZK de gemeenten en omgevingsdiensten aanstuurt bij de controle of ondernemers voldoen aan twee onderdelen van de Wet Milieubeheer: de informatieplicht energiebesparing en de energiebesparingsplicht (nemen van energiebesparende maatregelen).


Informatieplicht

Op dit moment voldoen circa 30.000 ondernemers aan de informatieplicht, ongeveer 50 procent van de doelgroep. Dat is een begin, maar het moet nog wel omhoog de komende periode. EZK trekt 5 miljoen euro uit om afspraken te maken met Omgevingsdiensten om de kwaliteit van het toezicht op de informatieplicht te verbeteren. Het ministerie wil vooral ook zorgen dat omgevingsdiensten ondernemers goed begeleiden, helpen bij het voldoen aan de informatieplicht. Handhaving – het opleggen van een eventuele dwangsom – vindt pas plaats als ondernemers op geen enkele manier blijken te willen meewerken. Dit is mede naar aanleiding van door BETA uitgesproken zorgen hierover.

Energiebesparingsplicht
In de praktijk zijn er signalen (oktober 2019) dat nu ook de omgevingsdiensten zelf gaan communiceren over hun aanstaande beleid en hoe zij dat beleid vormgeven. Het idee is:
a. Ondernemers die zich (nog) niet hebben gemeld zoeken en aansporen dat snel te doen;
b. Ondernemers die hebben laten zien al actief te zijn met het nemen van EML maatregelen niet actief benaderen, maar wel steunen met vervolgacties en -maatregelen;
c. Ondernemers die blijkens het invullen van het systeem hebben aangegeven nog een inhaalslag te moeten maken om te voldoen aan de energiebesparingsplicht daarin actief van informatie voorzien;
d.  Ondernemers die zich niet melden of geen maatregelen willen nemen kunnen door het opleggen van een dwangsom en of – in later stadium een gerechtelijke uitspraak – gedwongen worden mee te werken aan het uitvoeren van de wet.

Samenvattend
Het streven is dat alle ondernemers met een energieverbruik van bóven de 50.000 kWh of 25.000g3 m gas (dus Informatieplichtig!) voldoen aan de wettelijke plicht zich te registreren bij RVO. Het is de bedoeling dat de controleurs van de Omgevingsdienst daarna hun wettelijke taak tot handhaven gaan vaststellen per bedrijf. Het is dus de verwachting dat de eerste controle prioriteit op de achterblijvers gericht zal zijn.

Meld het ons als u merkt dat toezichthouders te snel naar handhaving grijpen (010-4111180).

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken