NOW-regeling is actief, aanvraag kan worden ingediend

In eerdere berichtgeving hebben wij al veel gemeld over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en hebben wij alle voorwaarden op een rijtje gezet. Sinds 6 april 2020, 9:00 is het mogelijk voor u als ondernemer om een aanvraag in te dienen. Dit kan op de website van het UWV door HIER te klikken. In dit artikel zullen wij een aantal vragen beantwoorden die relevant zijn voor het indienen van een aanvraag. Voor de voorwaarden over omzet en loonsom verwijzen wij graag naar DIT artikel. Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact op via corona@beta-tankstations.nl. LET OP: Het UWV zal een ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-wijze hanteren als het gaat om uitbetaling.

Welke gegevens moet ik bij de hand houden voor het indienen van een aanvraag?
Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
  Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer
  Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling
  Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding)
  Dit is een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

 • u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
 • u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
 • u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
 • er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
 • u akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat is de periode waarin ik een aanvraag kan indienen voor de NOW?
De tegemoetkoming is voor de maanden maart, april en mei 2020. Van 6 april 2020 tot en met 31 mei 2020 kunt u uw aanvraag doen.

Welk rekeningnummer moet er worden ingevuld?
Het rekeningnummer dat u op de aanvraag moet invullen, is het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen.

Als werkgever betaalt u loonheffingen. Deze betaalt u aan de Belastingdienst. Als u te veel loonheffingen heeft betaald, betaalt de Belastingdienst deze aan u terug. Hiervoor heeft u aan de Belastingdienst een rekeningnummer doorgegeven. Vul dit rekeningnummer in op de aanvraag NOW.

Let op: alleen naar dit rekeningnummer wordt de tegemoetkoming overgemaakt.

Wanneer betaalt het UWV de tegemoetkoming?
Het UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken nadat de aanvraag is ontvangen, de eerste betaling te doen. Uw aanvraag moet wel volledig zijn. De tweede betaling volgt ongeveer een maand daarna. En de derde betaling ongeveer een maand na de tweede betaling.

Wat zijn mijn plichten waar ik mij aan verbindt door een aanvraag in te dienen?
Het ministerie van SZW en het UWV hebben een aantal plichten opgesteld die u als werkgever moet opvolgen. Als er uit onderzoek blijkt dat niet aan deze plichten zijn voldaan kunnen hier gevolgen aan zitten. Het UWV heeft de plichten als volgt opgesteld:

 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.
 • Dien geen ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.
 • Gebruik de tegemoetkoming alleen om de loonkosten te betalen.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee het UWV kan controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Bel het UWV als u informatie heeft die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. De gekozen 3 maanden waarin u omzetverlies verwacht kunt u niet meer aanpassen.
 • Stuur het UWV achteraf een accountantsverklaring met het definitieve omzetverlies. Het UWV laat nog op haar website weten hoe u deze verklaring moet aanleveren.
 • Als u loonkostensubsidie ontvangt voor een werknemer: informeer de gemeente waarin de werknemer woont.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Zij kunnen tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.

Als het UWV het vermoede heeft dat u toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kunnen zij besluiten om de tegemoetkoming (nog) niet te betalen.

Moet ik werknemers met een flexibel contract doorbetalen?
De regeling geldt voor de loonkosten van werknemers met een vast én flexibel contract. Dus ook voor loonkosten van werknemers voor wie u geen loondoorbetalingsplicht heeft en die niet aan het werk zijn. Bijvoorbeeld werknemers met een oproep- of nul-urencontract. Ook deze werknemers kunt u dus doorbetalen. Want in de loonsom die wij gebruiken voor de berekening zitten ook de kosten voor deze werknemers. Betaal werknemers met een flexibel contract het loon dat u in januari 2020 (of november 2019) heeft betaald. Let op: opdrachtgevers krijgen de tegemoetkoming niet voor uitzendkrachten, omdat zij niet op de loonlijst staan. Maar uitzendbedrijven kunnen wel zelf een aanvraag doen.

Berekeningstool
De website www.magontslag.nl heeft een tool ontwikkeld waarmee u de mogelijke tegemoetkoming kan berekenen naar aanleiding van uw omzetverlies. Gebruik deze tool HIER en kijk of u in aanmerking komt voor de NOW-regeling en hoe hoog de tegemoetkoming in uw situatie zal zijn.

Heeft u vragen omtrent de NOW-regeling of loopt u tegen iets aan tijdens de aanvraag. Neem dan contact op met het BETA-secretariaat via corona@beta-tankstations.nl

Daarom bent u BETA-lid

 • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
 • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
 • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
 • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken