Nieuws

Geneesmiddelen: welke mogen vrij verkocht worden in benzinestations?

Op 1 juli 2007 is de Geneesmiddelenwet in werking getreden. In deze nieuwe wet is opgenomen dat een aantal ...

Meldt u aan voor de carwash – werkgroep!

BETA heeft in haar toekomstplannen het “wassen” een belangrijke rol toegedicht. Naast de shop en uw medewerkers verdient de ...

Gladheidbestrijding rijkswegstations taak voor exploitant

Gladheidbestrijding op terreinen van exploitanten blijven een taak voor de exploitant zelf. Rijkswaterstaat heeft hierover met BETA en andere ...

5e Workshop On Wheels wederom een geslaagde dag!

Dinsdag 20 november vond alweer de 5e Workshop On Wheels plaats, georganiseerd door het OFT. Op deze dag namen ...

Accijns op tabak extra verhoogd

Roken wordt weer duurder. Het kabinet heeft besloten om de accijns op sigaretten en shag vanaf juli 2008 nog ...

Commotie om margebijdragesysteem

Er is momenteel veel discussie over het al dan niet toepassen van het overeengekomen margebijdragesysteem. De discussie resulteert zelfs ...