Nieuws

BETA Werkt

Vertrokken medewerker met vast contract weer in dienst nemen? Let op!

Op het moment dat je een ex-werknemer binnen zes maanden na beëindiging van het vaste contract weer in dienst ...

Mijn werknemers dienen vanwege de versoepelende coronamaatregelen massaal een vakantieaanvraag in, wat nu?

Hopelijk zullen er in de komende periode (hopelijk) mondjesmaat coronamaatregel worden opgeheven. In dat geval kun je de klok ...

RVU-vrijstelling: het wordt goedkoper om oudere werknemers eerder uit dienst te laten treden

Met de tijdelijke vrijstelling van de Regeling Vervroegd Uittreden (hierna te noemen: RVU) wordt het voor werkgevers iets aantrekkelijker ...

Cao-verhoging vanaf 1 februari 2021

Eind 2019 – nog voor corona – heeft BETA een nieuwe cao voor Tanksations & Wasbedrijven afgesproken. Hierin is ...

Ben ik verplicht om vakantiedagen uit te betalen?

Vanwege de beperkte mogelijkheden om in de huidige coronatijd op vakantie te gaan zullen veel werknemers het afgelopen jaar ...

Wettelijk minimum lonen (WML) per 1 januari 2021

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) stijgen per 1 januari 2021 met 0,29 % ten opzichte van juli ...