Nieuws

BETA Werkt

Heeft u uw mensen al vaste uren aangeboden?

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Een van de veranderingen betreft het ...

Meedraaien op een tankstation

BETA is al dertig jaar bezig de belangen van tankstationondernemers te waarborgen en te behartigen. Al jaren is de ...

Loon tijdens cosmetische ingreep, hoe zit dat?

Het voorterrein moet er spic en span uit zien, de shop moet geordend en schoon zijn en er is ...

Nieuwe salaristabellen per 1 februari 2020

Eind december heeft BETA een principeakkoord afgesproken voor een nieuwe Cao voor Tankstations & Wasbedrijven. Onderdeel van de nieuwe ...

Veel vragen over “vroegpensioen” in nieuwe cao Tankstations & Wasbedrijven

Vlak voor de kerstdagen lukte het BETA om met de vakbonden tot een principeakkoord te komen voor een nieuwe ...

De Wet Arbeidsmarkt in Balans: de belangrijkste punten voor u op een rij

Sinds 1 januari 2020 is de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) van kracht gegaan. Hierdoor hebben er een aantal ...