Nieuwe salaristabellen per 1 februari 2020

Eind december heeft BETA een principeakkoord afgesproken voor een nieuwe Cao voor Tankstations & Wasbedrijven. Onderdeel van de nieuwe cao is een loonsverhoging per 1 februari as. De cao is op dit moment nog niet formeel van kracht. Dit komt onder andere doordat de leden van de vakbonden nog expliciet akkoord moeten gaan met de principeafspraken.

Het advies van BETA is om de afgesproken loonsverhoging sowieso per 1 februari as. toe te passen, ondanks dat dit (nog) niet verplicht is. Er is uitgebreid gecommuniceerd in de media over de loonsverhoging, dus uw mensen zullen er ook op rekenen.

Het gaat om de volgende verhoging:

– per 1 februari 2020 = € 70,- loonsverhoging over het feitelijke salaris en de salaristabellen.

Dit betekent dat elke medewerker hetzelfde bedrag erbij krijgt, ongeacht de hoogte van het huidige loon. Dit bedrag (€ 70,-) dient wel berekend te worden naar rato van de omvang van het dienstverband.

Let op: de jeugdlonen veranderen sowieso als gevolg van de nieuwe Wet op de Minimumlonen. Controleer de bedragen dus goed. Onderstaand vindt u de nieuwe salaristabellen zoals deze gelden met ingang van 1 februari 2020.

 

Onderstaande tabel is enkel van toepassing indien uw bedrijf vóór 1 december 2009 viel onder CAO voor Motorvoertuigen & Tweewielerbedrijven. Als u destijds aangesloten was bij BETA, dan is dit niet het geval.

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken