Nieuwe datum Omgevingswet: 1 juli 2022

Ziet u ook zo langzamerhand door de bomen het bos niet meer met alle nieuwe geplande regelgeving én de uitwerking van het Klimaatakkoord in de Regionale Energie Strategie (RES)? De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt nu weer met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de invoering van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de RES in 30 regio’s en die hebben straks ook op uw bedrijf invloed…

Verantwoorde inwerkingtreding
Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen staan volledig achter de samenhangende aanpak en het instrumentarium van de Omgevingswet. Alle partijen willen een goede start van de wet. Om de wet verantwoord in werking te kunnen laten treden, moet de continuïteit van de planvorming en de vergunningverlening en van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers zijn gegarandeerd. Groot verschil is straks dat de gemeenten alle belangen met elkaar in samenhang moeten afwegen, burgerparticipatie heel belangrijk wordt en de gemeenten zich dienstverlenend moeten gaan opstellen. Dat vergt nogal een cultuuromslag volgens sommigen.

Invloed
U krijgt nu dus al de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de omgevingsvisie en het omgevingsplan van uw gemeente. Ook is de RES die op u van toepassing is, belangrijk in de nabije toekomst. Hoe dát allemaal samenhangt wordt heel leuk uitgelegd in de bovenstaande animatie. Kijkt u vooral even. Wellicht wordt het u nu meteen een stuk duidelijker. Ook adviseren wij u om de conceptbrief over de energietransitie voor een gesprek met de gemeente over uw plannen van de BETA website te downloaden en naar de gemeente op te sturen voor een goed gesprek. Dat voorkomt misschien nare verassingen achteraf.

Heeft u nog vragen, mail dan naar lisanne@eendrachtbv.nl of bel 010-4111180.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken