De nieuwe Arbowet komt eraan: wat betekent dit voor u?

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. Deze wet gaat in per 1 juli 2017. Met de aanpassing van deze wet wil het kabinet het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers en werkgevers verbeteren. Dit houdt in dat in de nieuwe Arbowet de nadruk wordt gelegd op het voorkomen van verzuim in plaats van op het verzuim zelf. Er komt dus meer aandacht voor preventie, waarbij de preventiemedewerker binnen uw bedrijf een belangrijkere rol gaat spelen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen

  1. Door middel van een open spreekuur van de bedrijfsarts krijgt de medewerker een directe toegang tot de bedrijfsarts. Werknemers krijgen het recht om een bedrijfsarts te raadplegen voordat ze ziek worden.
  2. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
  3. Iedere medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  4. Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De bedrijfsarts wordt in sommige gevallen gelijkgesteld aan de werkgever.
  5. indien uw bedrijf een ondernemersraad (OR) of een personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft, krijgen zij instemmingsrecht in bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in uw bedrijf. De preventiemedewerker krijgt een wettelijk recht op overleg met de bedrijfsarts en arbodienstverlener.
  6. Er moeten afspraken worden vastgelegd over arbodienstverlening in een ‘basiscontract arbodienstverlening’. Hierin moet minimaal worden opgenomen: – hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion – hoe de klachtenprocedures werken – Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek – hoe de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen – hoe de toegang tot de bedrijfsarts, preventiemedewerker en or is geregeld. – hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten – op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren

Let op! Als werkgever wordt je verplicht om een basiscontract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin deze zaken zijn vastgelegd. Werkgevers zonder basiscontract lopen het risico door de inspectie SZW te worden beboet.

U krijgt een jaar de tijd om het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het BETA-secretariaat 010 411 11 80.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken