Mondkapjesplicht – alles op een rijtje

Met ingang van 1 december 2020 geldt er in Nederland een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. Als BETA krijgen wij hier veel vragen over binnen. In dit artikel zetten wij alles voor u op een rijtje:

Is het mondkapje echt verplicht?
Ja, voor zowel klant als medewerker. Het is daarom verstandig om het mondkapje deel te laten uitmaken van de geldende bedrijfskleding. U kunt dit doen door bijvoorbeeld uw huishoudelijk reglement aan te passen. Wij hebben een modelbrief  die u daarvoor kunt gebruiken. Zie daarvoor het ledengedeelte van de site, of het speciale nieuwsbericht hierover.

Mondkapje of spatscherm?
Er kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld een wegwerpmondkapje of een herbruikbaar, wasbaar mondkapje.  Spatschermen of transparante mondkapjes zijn niet toegestaan, omdat zij de mond en neus niet volledig bedekken. Inmiddels hebben wij begrepen dat er voor bepaalde winkels uitzonderingen worden gemaakt als medewerkers de hele dag een mondkapje moeten dragen. Wij hebben direct bij het ministerie geïnformeerd of deze uitzondering ook voor onze branche geldt, maar we wachten nog op een antwoord.

Een uitzondering geldt voor werknemers die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Zij mogen wel  een spatscherm dragen. Ook kan het uit veiligheidsoverwegingen beter zijn om een spatscherm te dragen. Denk hierbij aan het werk in de bakery waarbij de hitte van ovens beklemmend kan werken als er een mondkapje wordt gedragen.

OBRI
Daarnaast hoeft er ook géén mondkapje gedragen te worden als er altijd 1,5 meter afstand kan worden gewaarborgd tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en klanten. Binnen een shop zou dit het geval kunnen zijn als een medewerker zich in de OBRI/kooi bevindt. BETA adviseert om deze uitzondering alleen toe te staan als een werknemer de gehele tijd in de OBRI werkzaam is. Het is niet wenselijk dat iemand een mondkapje steeds op- en af doet. Waarschijnlijk zal dit enkel tijdens avond-/nachtdiensten het geval zijn, als de medewerker de OBRI niet mag verlaten.

Handhaving mondkapjesplicht
Veel vragen gaan over handhaving. Daar kunnen wij heel duidelijk over zijn: een winkelier is binnen de wettelijke mondkapjesplicht niet verplicht om handhavend op te treden als klanten geen mondkapje dragen. Wij adviseren dan ook om uw medewerkers niet met deze taak te belasten. Wel raden wij u aan zo duidelijk mogelijk te communiceren welke coronamaatregelen er gelden op het station. Wij hebben daar speciale posters voor gemaakt. U kunt deze HIER en HIER vinden. Wij hebben meerdere meldingen gehad van geweld en agressie bij klanten die op het niet dragen van een mondkapje werden aangesproken.

Leeftijdscheck tabak
Het checken van de foto van een gast die tabak koopt en een mondkapje draagt, is soms erg moeilijk. De wetgeving zegt hierover het volgende:

Artikel 2a.6 Uitzondering identificatieplicht
De verplichtingen in dit hoofdstuk gelden niet voor personen aan wie gevraagd wordt krachtens een wettelijke bepaling hun mondkapje af te zetten om zich te identificeren met een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht op het moment van identificatie.

Dit betekent dat een medewerker een gast altijd mag vragen het mondkapje af te doen om te controleren of het legitimatiemiddel dat wordt aangeboden, ook echt hoort bij diegene aan de andere kant van de balie. Weigert de gast zijn/haar mondkapje af te doen om zich te kunnen identificeren, dan mag er geen tabak verkocht worden.

Om de mondkapjesplicht ook voor uw personeel goed te regelen is het wenselijk om het mondkapje op te nemen in de geldende bedrijfskleding. Om uw personeel te informeren over deze wijziging, heeft BETA een modelbrief opgesteld. Deze brief kunt u HIER vinden.

Wij proberen zo goed mogelijk te blijven informeren. Heeft u vragen over het beleid omtrent mondkapjes of heeft u een andere vraag met betrekking tot corona, neem dan contact op met ons Corona Meldpunt via corona@beta-tankstations.nl. Raadpleeg ook regelmatig onze website. Als er nieuwe informatie is dan zullen wij deze altijd online zetten.

 

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken