Miljoenennota 2022: Wat betekent deze voor onze branche?

Er is sprake van een demissionair kabinet en dus is de begroting voor volgend jaar, de miljoenennota 2022, beperkt tot slechts een aantal zaken. We pikken die punten eruit die van belang zijn  voor tankstationondernemers.

Groei
Met een geschatte economische groei van 3,5 procent in 2022 herstelt onze Nederlandse economie zich bijzonder snel van de coronacrisis. Het aantal mensen met een baan is hoog, het aantal faillissementen gelukkig enorm laag en de staatsschuld is binnen de perken gebleven. Vanwege de demissionaire status investeert het kabinet nu alleen gericht op terreinen waar dat moet omdat er niet gewacht kan worden.

Klimaat
Zo geeft de regering geld uit om de klimaatverandering verder tegen te gaan. Het beperken van klimaatverandering vraagt om meer snelle actie. Oplossingen worden duurder als we langer wachten. Daarom zet de regering in de Miljoenennota 2022 aanvullende stappen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In totaal investeert het kabinet ruim 6,8 miljard euro extra in klimaatmaatregelen, naast het huidige klimaatbeleid. Gedeeltelijk is dit nodig voor de uitvoering van het Klimaatakkoord, de rest is erop gericht om verder uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis. Het kabinet weet dat de komende jaren verder klimaatbeleid nodig is om de klimaatdoelen überhaupt te kunnen halen. De maatregelen die het kabinet nu neemt, moeten hieraan bijdragen.

Er gaat bijvoorbeeld 3 miljard euro naar subsidies voor duurzame energie en innovaties om de CO₂-uitstoot te beperken. Daarnaast wordt er nog eens 1,3 miljard euro gestoken in de verbetering van de energie-infrastructuur. Laten we hopen dat daar ook wat bijzit om de bestaande tankstationlocaties van ons mbk-ers te helpen een nieuwe infrastructuur aan te leggen voor ultra-snelladers en waterstof. BETA doet er alles aan om via lobby dit in Den Haag en daarbuiten uit te leggen en te realiseren.

Personeel
De werkloosheid is geschat op gemiddeld 3,4% dit jaar en neemt maar heel licht toe tot 3,5% in 2022. De lage werkloosheid is mooi maar ook een uitdaging: ook tankstations hebben veel moeite om aan goed personeel te komen. Via Power Up kunt u nieuw verkregen personeel opleiden en kansen bieden. Huidig personeel kunt u bijscholen en uitdagingen bieden voor doorgroeien. Verdiept u zich daar eens goed in en scoor beter op de arbeidsmarkt met nieuw personeel.

Transitie
Ook wordt 3,6 Miljard euro geïnvesteerd in het onderhoud en de vervanging van wegen, bruggen etc. Dat zal onze klanten dan weer ten goede komen en minder files veroorzaken. Althans laten we dat hopen. Een nieuwe regering zal zeker nog aan de bak moeten met meer. Accijnsverhogingen lijken mij nu uit den boze… we moeten als mkb-ers veel gaan investeren in de transitie en hebben daar veel geld voor nodig. Klanten moeten dus niet worden verleid elders te tanken over de grens.

Het demissionaire kabinet pakt hiermee de meest dringende zaken aan voor 2022. Maar er blijven grote uitdagingen voor de toekomst, onder meer op diverse gebieden. Hoe daarmee aan de slag te gaan is aan een volgend kabinet.

Daarom bent u BETA-lid

  • Direct en praktisch advies door uw eigen tankstationspecialisten
  • Regionale en informele bijeenkomsten met collega’s
  • Cao maatwerk; een betaalbare branche cao
  • Altijd als eerste op de hoogte van actuele branchezaken